Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Smeltedigelen
Produksjonsliste
Program

Smeltedigelen

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Smeltedigel med spennande musikalske ingrediensar

Bli med inn i Distriktsmusikarane i Gloppen sin musikalske smeltedigel, og opplev deira unike blanding av uttrykk og stilartar i ein variert musikalsk meny frå opera til pop. Vi får høyre klassisk musikk av Pachelbel, Bach og litt opera av Handel blanda saman med popmusikk av Pharell WIlliams (Happy), Silja Sol (Dyrene) og Alan Walker (Faded). Elevane skal også medverke på deler av konserten, og vi ber om at dei syng med på refrenga på Faded ("Where are you now"), og at dei kan synge med på Dyrene og refrenget på Happy (sjå link til videoar på YouTube). Tekstane finn de som pdf-filer annan stad på denne sida. Elevane treng altså ikkje synge heile teksten, berre refrenga som står med utheva skrift. 

Særskilt for denne konserten

Publikumsoppsettet til denne konserten er ein trekant på ca. 7 x 7 x 7 meter, der musikarane står på den eine sida, og elevane sit mot kvarandre på dei andre to sidene. Det vert soleis eit sceneareal i midten der elevane sit på kvar side (sjå figur). 

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Distriktsmusikarane i Gloppen
 • Produsent: Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e-post: oyvind.lyslo@sfj.no
 • Idé/ opplegg: Distriktsmusikarane i Gloppen i samarbeid med produsent Øyvind Lyslo

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Distriktsmusikarane i Gloppen vart starta i 1987. Gloppen kommune har vore vertskommune for distriktsmusikarordninga i Sogn og Fjordane sidan 1987. I dag tel ordninga tilsaman tel 17 musikarar.


Medverkande

 • Distriktsmusikarane i Gloppen
 • Otto Ose (Elbass, trompet, fiolin), ottoose@hotmail.com, 92828272
 • Tone Støylen Holgersson (Piano)
 • Thomas Aanonlie (Slagverk)
 • Ann-Margrit Silfverhielm (Song)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Distriktsmusikarane i Gloppen
Foto: Øyvind Lyslo

Video/Lyd

Musikk, Musikk / Pop/rock, Musikk / Klassisk musikk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: Smeltedigelen H18
Turnéplan: Smeltedigelen H19
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33
Kontaktperson utøvar
Otto Ose, mob. 92 82 82 72
Programlengde
Ca. 35 minutt
Maks publikumsantal
160
Arena / rom
Gymsalen ved skulen eller anna eigna lokale
Berehjelp
4 elevar
Oppriggingstid
50 min.
Nedriggingstid
35 min.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e-post: oyvind.lyslo@sfj.no
Medverkande
 • Otto Ose (Elbass, trompet, fiolin)
 • Tone Støylen Holgersson (Piano)
 • Thomas Aanonlie (Slagverk)
 • Ann-Margrit Silfverhielm (Song)