Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Avtrykk
Produksjonsliste
Program

Avtrykk

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Tresnitt er den eldste grafiske teknikken, og han er framleis like aktuell i vår digitale tid. Med «Avtrykk» ynskjer Nasjonalmuseet å rette merksemd mot tresnitt som medium og uttrykk. I denne verkstaden får elevane utforske kva som er muleg med denne grafiske teknikken.

I ein leikprega metode vil elevane jobbe med å utforske streken og linja sine mogelegheiter i ei treplate – tykk, tynn, stram, laus osv. Motivet vert forma i treplata og vert valsa inn med trykkfarge. Papiret vert lagt på og vert pressa mot treplatene med handflata. Klassens tresnitt vert avduka og hengt opp i klasserommet.

Elevane får også sjå verk av kunstnarduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas, som arbeider med tresnitt i ukonvensjonelle format i svart-kvitt. Biletspråket deira er ofte henta frå video, teikning og fotografi. Historier vert fortalt fortalde på nytt, gjerne lag på lag og blir til nye univers.

Lærarrettleiing

Last ned:

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Produsent: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
  • Idé/ opplegg: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Liv Dysthe Sønderland (veke 17 til 20). (Utøvar)
  • Linn Magnhild Valderaune (veke 14, 15 og 21 til 24). (Utøvar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

"Getting dressed" (2012) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Fallet" (2014) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Aardwolf" (2012) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Posør" (2014) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Åpne" (2014) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Video/Lyd

Annet
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS, Sogn og Fjordane fylkeskommune:
Guro Høyvik, mobil: 415 30 608, e- post: guro.hoyvik@sfj.no.
Kontaktperson utøvar
Veke 17, 18, 19 og 20:
Liv Dysthe Sønderland, mob. 901 94 290.

Veke 14, 15 og 21 til 24:
Linn Magnhild Valderaune, mob. 950 78 790.
Programlengde
90 min, samanhengande.
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Tomt klasserom med reingjort golvareal på min. 50 m2. Pultar kan ev. stillast langs vegg.
Maks antall fremføringer per dag
2
Berehjelp
Ber om at skulen stiller med to vaksne til bærehjelp av utstyr inn frå og ut til bilen. Eit par elevar kan gjerne hjelpe utøvaren med å pakke ned utstyret. Utøvar vil ofte komme til skulen med utstyret dagen før framsyninga, utøvar avtaler dette direkte med skulen.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Rom/areal, breidd, lengde, takhøgde, veggareal
Tomt klasserom med rengjort gulvareal på min. 50 m2. Pultar kan ev. stillast langs vegg.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Medverkande
  • Liv Dysthe Sønderland (veke 17 til 20). (Utøvar)
  • Linn Magnhild Valderaune (veke 14, 15 og 21 til 24). (Utøvar)