Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Telefon: 576 38 000 • Nettstad: www.skulesekken.no
Kontaktperson:
Språklege forvandlingar
Produksjonsliste
Program

Språklege forvandlingar

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Vi les stadig omsette tekstar,  i rettleiingar, i aviser og på nettsider. Vi les tekstingar i filmar og TV-seriar og ikkje minst les vi omsette tekstar i litteraturen.

Men tenkjer vi eigentleg over kva som skjer når eit meiningsinnhald blir overført frå eit språk til eit anna?

Kulturhistoria viser oss ei rekkje døme på omsetjingsfeil som har fått stor betydning, og som understrekar at ei omsetjing aldri kan vere objektiv: Dei er utførte av menneske med eigen personlegdom, med eigne tankar og verdiar.

I denne verkstaden får elevane møte den erfarne omsetjaren Jon Rognlien og prøve seg på både filmteksting og litterær omsetjing. Elevane skal tekste utdrag frå ein TV-serie, finne eigne løysingar og diskutere grunnleggjande spørsmål knytt til språk.

Innsikt i omsetjing kan vere interessant, nyttig og inspirerande i mange fag  – norsk og framandspråk, samfunnsfag, mediefag, musikk og drama. 

Lærarrettleiing

Produksjonen kan forankres i:

• Norsk
• Engelsk
• Framandspråk
• Medie- og informasjonskunnskap. Valgfrie programfag – programområde; språk, samfunnsfag og økonomi
• Medier og kommunikasjon. Yrkesfagleg studieretning. Religion og etikk.

Detaljert kjøyreplan

1) Banning på norsk og engelsk – skilnad i kultur.
2) Moses med horna – CORNUTO-omgrepet – Minotaurus.
3) Big Bang Theory –  filmklipp med engelske tekstar
            Tekstark med forklaring av nokre uvanlege ord  – grupper på 3-4 elever.
            Innlevering av oversettetjingar.

PAUSE – 20 minutt

 4) Filmklipp med elevane sine eigne Big Bang Theory-tekstar.
            Diskusjon rundt ulike variantar.
            Eksempel på kva ei maskinoversetjing gjer med dei same tekstane

5) Dei første omsetjingane – dragomannane – Septuaginta -  Bibelen/Koranen.
6) Oversetjingsfeil som forandra verdshistoria: Moses – Hiroshima – Pederasta/Pedofil.

Nedst på sida finn de videosekvensen (The Big Bang Theory) elevane skal arbeide med - 2.27 minutt. (Her i ein annan versjon med spansk tekst. Den som blir brukt i produksjonen har først engelsk tekst, deretter norsk tekst laga av elevane.)

Last ned:

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Jon Rognlien
  • Idé/ opplegg: Jon Rognlien

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Jon Rognlien er fødd i 1960 i Oslo. Han har teksta filmar, omsett teikneseriar og bøker, og vore litteraturkritikar og kommentator i Dagbladet. Han publiserer også stadig i Klassekampen, Vinduet og Prosa. Rognlien har hovudfag i italiensk språk og litteratur frå UiO. Han har undervisningserfaring frå grunnskule og vidaregående skule, har undervist ved UiO og på ei rekkje kurs og seminar både i Noreg og Italia. 

http://oversetterforeningen.no/medlemsoversikt/?medl_nr=288

Multimedia og vedlegg

Bilete

Jon Rognlien
Foto: Bente Bjerke
Michelangelos statue av Moses i kirken San Pietro in vincoli, Roma.
Litteratur
Trinn: VG3 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Jofrid Sørskog
jofrid.sorskog@oppland.org
tlf. 61289207 / 93617900Kontaktperson DKS: Trygve Apalset  tlf: 41530883   Trygve.Apalset@sfj.no
Kontaktperson utøvar
Jon Rognlien
jon.rognlien@online.no 
Tlf. 92881959
Programlengde
120 minutt
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Klasserom
Er workshop
Ja
Berehjelp
Nei
Merknad
Utøvar har med eigen PC, og vil trenge prosjektor med lyd. Nettilgang er bra, men ikkje avgjerande. Elevane skal ikkje bruke eigne PC-ar.Materiell til bruk i verkstaden vil bli sendt skulane i god tid.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune