Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Telefon: 576 38 000 • Nettstad: www.skulesekken.no
Kontaktperson:
God helg!
Produksjonsliste
Program

God helg!

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Skulekonsert med Møremusikarane og gruppa Fjord & Fjell

Tenk deg at du og klassen din sit rundt eit bål og høyrer historier bli fortalde. Slik er det på denne konserten også: Elevane sit rundt musikarane og lyttar, ser på dei, instrumenta deira og får "fortalt" mange historier med ulikt innhald.

"God helg!" skal gje ei kjensle av å gå inn i helga etter ei god veke. Endeleg kan du bruke mykje tid til det du likar best! 

Musikarane på scena gjer det dei likar aller best, og det er å spele musikken sin for deg og dei andre blant publikum. Dei har faktisk laga all musikken dei spelar sjølv også. 

Velkomen til konsert!

Lærarrettleiing

Lær dette verset på førehand

I konserten vil musikarane framføre ei nordmørsk folkevise som vi ønskjer at elevane etterkvart blir med på. Video av songen er lagt ved (sjå nederst).

Rakkelvise (frå samlingane til Edvard Bræin)

Nøkkel`n fær fjøsa
kom att med ljøsa
Kalva ei ku
grisa ei su
kjea ei geit 
bukken skeit
Presten las
klokkar`n song
Kalvan dem dansa
rompa ho slong.
Hei, for ein vakker fjøs-song!

Korleis kople læringsmålet "Lytte" til denne konserten? Musikarane har med mange instrument som også visuelt har ein sentral plass i oppsettet.

 • "Gjenkjenne lyden av og kunne navn på nokon instrument" (1.-2.årstrinn)
 • "Gjenkjenne lyden av og navngje sentrale blåse-, strenge-og slagverksinstrument" (3.-4.årstrinn)
 • "Gjenkjenne klangen til og benevne dei ulike instrumentgruppene" (5.-7.årstrinn)

Læringsmålet "Musisere" (felles for heile gruppa): "Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler stemninger, tanker og følelser ved alle sider av det å være menneske". Etter konserten - snakk saman om den non-verbale handlinga i konserten. Korleis oppførte musikarane seg når musikken hadde ulike karakterar? Merka elevane at musikarane forflytta seg ettersom musikken endra seg? Kva for kjensler fekk elevane under konserten? Korleis kjenner vi oss eigentleg når vi blir påverka av musikk?

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Møremusikarane Fjord & Fjell
 • Produsent: Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e-post: oyvind.lyslo@sfj.no
 • I samarbeid med: Kulturtanken ved produsent Hallgeir Frydenlund og Møre og Romsdal fylkeskommune ved produsent Lene Mordal Torgersen.
 • Idé/ opplegg: Musikarane i samarbeid med produsentane Hallgeir Frydenlund (Rikskonsertane) og Lene Torgersen Mordal (Møre og Romsdal fylkeskommune).

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Møremusikarane Fjord og Fjell er ei veletablert distriktsmusikargruppe i Møre og Romsdal fylkeskommune. Dei har til dagleg tilhald i Sunndal, der dei også er lærarar i Sunndal kulturskole. Både den einskilde i gruppa og gruppa sjølv har gjennom mange år hatt konsertar for elevar og born, men også medverka musikalsk på ulike arrangement i og utanfor fylket. Den musikalske profilen er sjangeroverskridande innafor rytmisk musikk, og både folkemusikk, rock og jazz er godt representert.

I 2013 ga dei ut cd'en "Sneis". Med denne skolekonserten er dei no i gang med nytt repertoar.


Medverkande

 • Møremusikarane Fjord & Fjell
 • Sondre Meisfjord (Bass)
 • Peter Wergeni (Saxofon)
 • Jo Inge Nes (Slagverk)
 • Øystein Sandbukt (Gitar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Møremusikarane Fjord og Fjell
Foto: Elin Johansen Lyngstad
Jo Inge sine instrument!
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
Peter sine instrument!
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
Audun sitt instrument!
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
Øystein sine instrument
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Video/Lyd

Musikk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: God helg!
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Gruppeleiar Jo Inge Nes,tlf. 90 99 66 99
Programlengde
45
Maks publikumsantal
160
Arena / rom
Gymsal eller anna eigna lokale med flatt golv
Berehjelp
4
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad om publikumsplassering
Ver merksam på sceneoppsettet for denne konserten, sjå vedlegg. Bygg opp eit lite "amfi" for elevane med MATTER foran, benker og tilslutt stolar så alle kan sjå godt! Dersom skolen ønskjer å nytte eiga amfi er tilstade, må dei fremste rekkene i amfiet danne den eine V-sida i rommet, og den andre V-sida må løysast provisorisk med t.d.matter og benker/stolar. Ring musikarane ("Utøvarkontakt") for å avklare dette.
Merknad
 • Musikarane kjem til skolen ca 1 time før konserten.
 • Det bør vere 4 sterke personar som hjelper med å bære før og etter konserten!
 • Det må vere normal romtemperatur i konsertlokalet.
 • Publikum sit på matter, benker og stolar på kvar side av sceneområdet (sjå illustrasjon).
 • Elevane skal ikkje ha ytterkle på.
 • Lærarane sit saman med elevane.
 • Det er ikkje naudsynt med piano.
 • Det må vere straumuttak der musikarane skal stå.
 • Det må vere eit rom i nærleiken av konsertsalen (ev. gymsalen) som musikarane kan nytte som garderobe. 
 • Vaktmeisteren må få tilgang til desse opplysningane.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e-post: oyvind.lyslo@sfj.no
Medverkande
 • Sondre Meisfjord (Bass)
 • Peter Wergeni (Saxofon)
 • Jo Inge Nes (Slagverk)
 • Øystein Sandbukt (Gitar)