Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Verdas beste Disney
Produksjonsliste
Program

Verdas beste Disney

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Disney med Distriktsmusikarane i Sogn

Distriktsmusikarane i Sogn, Akiko på piano, Leif på trombone og Bjørn Gisle med si barytonstemme byr på ein ny produksjon med musikk frå Walt Disney sine filmar. Dette blir eit fengande program med ein variert musikalsk meny med kjende og kanskje også litt mindre kjende songar. 

Elevane vil få høyre melodiar frå Snøkvit og dei sju dvergane, Pocahontas, Trollmannens læregut, Herkules, Frost og Løvenes Konge. 

Førearbeid

Vi vil gjerne at elevane teiknar eller malar bilete med Disney-motiv frå nokre av desse filmane som kan hengast opp i konsertlokalet på førehand. Lag gjerne ein montasje ved inngangen til konsertlokalet der elevane kjem inn, gjerne også i større format. 

Regi: Jeff Pedersen

God konsert!

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Distriktsmusikarane i Sogn
 • Produsent: Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e-post: oyvind.lyslo@sfj.no
 • Idé/ opplegg: Bjørn Gisle Seter i samarbeid med musikarane

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Distriktsmusikarane i Sogn


Medverkande

 • Distriktsmusikarane i Sogn
 • Bjørn Gisle Seter (song), , 97117557
 • Leif Aslaksrud (tromboner)
 • Akiko Anazawa (piano)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Disney sitt magiske slott
Frå v. Leif Aslaksrud, Bjørn Gisle Seter og Aikiko Anazawa
Foto: Øyvind Lyslo
Leif Aslaksrud
Foto: Øyvind Lyslo
Bjørn Gisle blir fanga
Foto: Øyvind Lyslo
Musikk / Klassisk musikk, samtid
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Bjørn Gisle Seter, , 97117557
Programlengde
35 minutt
Maks publikumsantal
160
Berehjelp
Musikarane treng hjelp av 3-4 elevar til å bere inn utstyr
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
Praktisk konsertførebuing
 • Når musikarane kjem til skulen er det fint om dei kan få hjelp av 3-4 elevar til å bere inn utstyret.
 • Musikarane treng tilgang på garderobe eller eit eige rom i tilknytning til konsertlokalet.
 • Det må vere normal romteperatur i konsertlokalet.
 • Det er naudsynt med piano, det er fint om dette blir sett fram på førehand. Dersom skulen ikkje har piano, har musikarane med seg eit el-piano.
 • Det må setjast fram stolar til punblikum, med midtgang.
 • Musikarane nyttar langveggen (td. I gymsalen) som sceneområde, og brukar ikkje scene.
 • Det er fint om ein eller to elevar kan ynskje velkomen til konsert, og gjerne takke for konserten etterpå. 
 • Vaktmeisteren ved skulen må få ein kopi av denne informasjonen.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e-post: oyvind.lyslo@sfj.no
Medverkande
 • Bjørn Gisle Seter (song)
 • Leif Aslaksrud (tromboner)
 • Akiko Anazawa (piano)