Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Tidskapselen, Kystmuseet.
Produksjonsliste
Program

Tidskapselen, Kystmuseet.

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

I samarbeidsprosjektet «Tidskapselen» vil Musea i Sogn og Fjordane og Den kulturelle skulesekken gje alle 9-klassingar i Sogn og Fjordane ein smak av si eiga fortid og ei styrking av sitt eige rotfeste, gjennom eit besøk på sitt eige museum.

Last ned lærarrettleiinga for informasjon om førearbeid på skulen i forkant av besøket og om etterarbeid etter besøket, informasjon om læreplanmål osv. 


Lærarrettleiing

Last ned:

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Kystmuseet i Sogn og Fjordane.

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
  • Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Multimedia og vedlegg

Bilete

Tidskapselen Kystmuseet 2018, illustrasjonsfoto.
Foto: Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Kystmuseet
Foto: Musea i Sogn og Fjordane.
Kulturarv
Trinn: 9 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Den kulturelle skulesekken v/ Guro Høyvik, guro.hoyvik@sfj.no, mob. 415 30 608.
Kontaktperson utøvar
Kystmuseet v/ Jorunn Bjerk, jorunn.bjerk@misf.museum.no, mob. 982 69 853.
Programlengde
"Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Påkledning, publikum
Elevane skal i hovudsak vere mykje utandørs og det er difor viktig at dei kler seg etter vêret. Elevane må også ha med seg matpakke og noko å drikke.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Medverkande
  • Kystmuseet i Sogn og Fjordane