Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Produksjonsliste
Program
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Viser 29 produksjonar
Litteratur • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Annet • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • VG1 - VG3
Film • 5 - 7
Scenekunst • 1 - 7
Litteratur • 8 - 10
Litteratur • 1 - 7
Litteratur • 5 - 7
Visuell kunst • 1 - 4
Scenekunst • VG1 - VG3
Litteratur, Scenekunst • 5 - 7
Musikk, Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Film • 1 - 7
Scenekunst • 1 - 4