Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Produksjonsliste
Program
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Viser 893 hendingar
Hausten 2018
Annet • Varighet:
Sundag 2. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
kl ?
Måndag 3. september. 2018
Annet • Varighet:
Spillested: Gjelsvik skule
kl ?
Gjelsvik skule1. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn56 deltakere

Reiseveke veke 35. Start 03.09.2018. Veke 36 og 37 på skule, vert henta og levert til Storehagen 1b for bruk på "felles barn - felles ansvar" i veke 38. Vi køyrer den til Sunde skule etter konferansen.

Måndag 3. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Byrknes barnehage og skule9. trinn7 deltakere
Dalsøyra skule9. trinn6 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Byrknes.

Måndag 3. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
09:35 - 11:05
Solund barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn26 deltakere

Kurs i å skrive tekst med Good Time Charlie over 2 skuletimar som skulen har meldt seg på, jf. tidlegare informasjon.

Tysdag 4. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum
kl ?
Luster ungdomsskule9. trinn40 deltakere
Tysdag 4. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Hyllestad skule
08:50 - 10:20
Hyllestad skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn42 deltakere

Kurs med Good Time Charlie over 2 skuletimar. Vi ber om at skulen plukkar ut omlag 25 elevar som skal vere med på kurset (jf. invitasjon og informasjon på e-post 14.06).

Tysdag 4. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Brekke barnehage- og skule9. trinn11 deltakere
Eivindvik barnehage og skule9. trinn12 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Eivindvik.

Tysdag 4. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Fjaler ungdomsskule
12:45 - 14:15
Fjaler ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn114 deltakere

Kurs med Good Time Charlie over 2 skuletimar. Vi ber om at skulen plukkar ut omlag 25 elevar som skal vere med på kurset (jf. invitasjon og informasjon på e-post 14.06).

Onsdag 5. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum
kl ?
Hafslo barne- og ungdomsskule9. trinn21 deltakere
Kvåle skule9a25 deltakere

Hafslo: badedag torsdagar.


Onsdag 5. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Solund barne- og ungdomsskule9. trinn10 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Hardbakke.

Onsdag 5. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Bulandet skule
10:00 - 11:30
Bulandet skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn17 deltakere

Kurs i å skrive tekst med Good Time Charlie over 2 skuletimar som skulen har meldt seg på, jf. tidlegare informasjon.

Torsdag 6. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum
kl ?
Kvåle skule9b, 9c50 deltakere
Torsdag 6. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Viksdalen skule
08:45 - 10:15
Viksdalen skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn15 deltakere

Kurs i å skrive tekst med Good Time Charlie over 2 skuletimar som skulen har meldt seg på, jf. tidlegare informasjon.

Torsdag 6. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Hyllestad skule9. trinn11 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Hyllestad.

Torsdag 6. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Sande skule
12:20 - 13:50
Sande skule8. trinn40 deltakere

Vi ber om at skulen plukkar ut omlag 25 elevar som skal vere med på kurset (jf. invitasjon og informasjon på e-post 14.06).

Fredag 7. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Hyen skule9. trinn7 deltakere
Olden skule9. trinn25 deltakere
Fredag 7. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Askvoll skule9. trinn27 deltakere
Gjelsvik skule9. trinn6 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Askvoll.

Fredag 7. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Brekke barnehage- og skule
09:00 - 10:30
Brekke barnehage- og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn34 deltakere

Kurs i å skrive tekst med Good Time Charlie over 2 skuletimar som skulen har meldt seg på, jf. tidlegare informasjon.

Fredag 7. september. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 2 skuletimar
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
12:00 - 13:30
Eivindvik barnehage og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn31 deltakere

Kurs i å skrive tekst med Good Time Charlie over 2 skuletimar som skulen har meldt seg på, jf. tidlegare informasjon.

Sundag 9. september. 2018
Måndag 10. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Gloppen ungdomsskule9a29 deltakere
Måndag 10. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: Askvoll skule
09:00
Bulandet skule10. trinn, 9. trinn13 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Værlandet. Det er mogeleg å også ta med elevane i 8. klasse om skulen ynskjer det. Skulen vurderer dette i høve til modningsnivå og praktiske omsyn.

Måndag 10. september. 2018
Annet
Spillested: Bygstad skule
10:00
Bygstad skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere
12:10
Bygstad skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere
Måndag 10. september. 2018
Kulturarv • Varighet:
Spillested: Sogn kunstsenter
10:00
Aurland barne- og ungdomsskule9. trinn22 deltakere
Lærdalsøyri skule9. trinn24 deltakere
Måndag 10. september. 2018
Scenekunst
Spillested: Førde barneskule
10:40
Førde barneskule1a, 1b, 2a, 2b74 deltakere
Karstad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
12:50
Frøysland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn12 deltakere
Førde barneskule3a, 3b, 4a, 4b74 deltakere
Holsen skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn21 deltakere
Tysdag 11. september. 2018
Annet
Spillested: Sande skule
08:55
Sande skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
10:40
Sande skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
12:20
Sande skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Tysdag 11. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Flora ungdomsskule9a28 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Florø.

Tysdag 11. september. 2018
Kulturarv • Varighet:
Spillested: Sogn kunstsenter
10:00
Farnes skule 9. trinn34 deltakere
Tysdag 11. september. 2018
Scenekunst
Spillested: Slåtten skule
10:40
Slåtten skule1a, 1b, 2a, 2b112 deltakere
12:45
Slåtten skule3a, 3b, 4a, 4b112 deltakere
Onsdag 12. september. 2018
Scenekunst • Varighet:
Spillested: Trudvang
kl ?
Flekke skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
kl ?
Dingemoen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn162 deltakere
Onsdag 12. september. 2018
Annet
Spillested: Fjalerhallen
kl ?
Flekke skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
kl ?
Dingemoen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn162 deltakere
Onsdag 12. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Gloppen ungdomsskule9b28 deltakere
Onsdag 12. september. 2018
Annet
Spillested: Viksdalen skule
09:00
Viksdalen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn14 deltakere
Onsdag 12. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Flora ungdomsskule9b29 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Florø.

Onsdag 12. september. 2018
Kulturarv • Varighet:
Spillested: Sogn kunstsenter
10:15
Kaupanger skule9. trinn21 deltakere
Tangen skule 9. trinn17 deltakere
Onsdag 12. september. 2018
Scenekunst
Spillested: Samvirke, Dale
10:30
Dingemoen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn117 deltakere
Flekke skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere

Teaterfestivalen, Fjaler

13:00
Dingemoen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn55 deltakere
Flekke skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere

Teaterfestivalen, Fjaler

Onsdag 12. september. 2018
Annet
Spillested: Vadheim skule
12:30
Vadheim skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Torsdag 13. september. 2018
Scenekunst • Varighet:
Spillested: Trudvang
kl ?
Våge skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
kl ?
Guddal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
kl ?
Askvoll skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn110 deltakere
Torsdag 13. september. 2018
Annet
Spillested: Fjalerhallen
kl ?
Våge skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
kl ?
Guddal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
kl ?
Askvoll skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn110 deltakere
Torsdag 13. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Gloppen ungdomsskule9c28 deltakere
Kjølsdalen Montessoriskule10. trinn, 9. trinn2 deltakere
Torsdag 13. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Viksdalen skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn17 deltakere
Torsdag 13. september. 2018
Annet
Spillested: Brekke barnehage- og skule
08:55
Brekke barnehage- og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Torsdag 13. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Eikefjord barne- og ungdomsskule9. trinn14 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Florø.

Torsdag 13. september. 2018
Scenekunst
Spillested: Samvirke, Dale
09:30
Askvoll skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn49 deltakere
Guddal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Våge skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn14 deltakere

Teaterfestivalen, Fjaler

13:00
Askvoll skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn57 deltakere
Våge skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn24 deltakere

Teaterfestivalen, Fjaler

Torsdag 13. september. 2018
Annet
Spillested: Bjordal skule
12:20
Bjordal skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Fredag 14. september. 2018
Scenekunst • Varighet:
Spillested: Trudvang
kl ?
Hyllestad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn77 deltakere
kl ?
Holmedal Montessoriskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn41 deltakere
kl ?
Gjelsvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
kl ?
Atløy skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
Fredag 14. september. 2018
Annet
Spillested: Fjalerhallen
kl ?
Hyllestad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn77 deltakere
kl ?
Holmedal Montessoriskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn41 deltakere
kl ?
Gjelsvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
kl ?
Atløy skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
Fredag 14. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Davik skule9. trinn16 deltakere
Hornindal skule9. trinn13 deltakere
Fredag 14. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Skei skule9. trinn18 deltakere
Fredag 14. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Flora ungdomsskule9d29 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Florø.

Fredag 14. september. 2018
Annet
Spillested: Dalsøyra skule
09:55
Byrknes barnehage og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Dalsøyra skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Fredag 14. september. 2018
Scenekunst
Spillested: Samvirke, Dale
11:00
Atløy skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
Gjelsvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
Hyllestad skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere

Teaterfestivalen, Fjaler

13:00
Holmedal Montessoriskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn41 deltakere
Hyllestad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn42 deltakere

Teaterfestivalen, Fjaler

Fredag 14. september. 2018
Annet
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
12:45
Eivindvik barnehage og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Laurdag 15. september. 2018
Sundag 16. september. 2018
Sundag 16. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
kl ?
Måndag 17. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Førde ungdomsskule9a26 deltakere
Måndag 17. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Førdehuset
13:45
Hafstad vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3504 deltakere
Tysdag 18. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum
kl ?
Feios skule9. trinn7 deltakere
Flatbygdi skule9. trinn23 deltakere
Sagatun skule9. trinn15 deltakere
Tysdag 18. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Førde ungdomsskule9b26 deltakere
Tysdag 18. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Førdehuset
14:00
Introduksjonsprogrammet Førde kommune deltakere
Mo og Øyrane vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2, VG3500 deltakere
Onsdag 19. september. 2018
Onsdag 19. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
kl ?
Onsdag 19. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum
kl ?
Leikanger ungdomsskule9. trinn31 deltakere
Onsdag 19. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Førde ungdomsskule9c23 deltakere
Torsdag 20. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Førde ungdomsskule9d25 deltakere
Torsdag 20. september. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Larris Scene
09:30
Slåtten skule5a19 deltakere

Klasse 5a på Slåtten skule deltek på work-shop på konferansen "Felles barn - felles ansvar"

Torsdag 20. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Flora samfunnshus
09:30
Flora vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2, VG3307 deltakere
13:30
Flora vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2, VG3307 deltakere
Introduksjonsprogrammet Flora kommune deltakere
Torsdag 20. september. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Sande skule
10:40
Sande skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn63 deltakere
Torsdag 20. september. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
13:40
Naustdal barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn106 deltakere
Torsdag 20. september. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Larris Scene
19:30
Fredag 21. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Halbrend skule9a23 deltakere
Fredag 21. september. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Larris Scene
09:00
Fredag 21. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Fjalerhallen
11:00
Dale vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3236 deltakere
Red Cross Nordic United World CollegeVG2, VG3200 deltakere
Måndag 24. september. 2018
Annet • Varighet:
Spillested: Sunde skule
kl ?
Sunde skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn179 deltakere

Veke 39 og 40. Vi hentar kassen på skulen og køyrer den til Slåtten skule

Måndag 24. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Hauge oppvekst9. trinn21 deltakere
Måndag 24. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Halbrend skule9b24 deltakere
Måndag 24. september. 2018
Annet
Spillested: Brandsøy skule
08:45
Brandsøy skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere
Måndag 24. september. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Nordstranda skule
09:00
Nordstranda skule5. trinn14 deltakere
12:00
Nordstranda skule6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Måndag 24. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Flora ungdomsskule9e29 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Florø.

Måndag 24. september. 2018
Annet
Spillested: Torvmyrane skule
10:30
Torvmyrane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn36 deltakere
12:30
Torvmyrane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn36 deltakere
Måndag 24. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Høyanger samfunnshus
13:00
Høyanger vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3188 deltakere
Introduksjonsprogrammet Høyanger kommuneVG1, VG2, VG3- deltakere
Tysdag 25. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Hauge oppvekst10. trinn20 deltakere
Tysdag 25. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Halbrend skule9a23 deltakere
Tysdag 25. september. 2018
Annet
Spillested: Eikefjord barne- og ungdomsskule
08:45
Eikefjord barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
09:55
Eikefjord barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Tysdag 25. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Flora ungdomsskule9c30 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Florø.

Tysdag 25. september. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Hyen skule
09:50
Hyen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Tysdag 25. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Sygna vidaregåande skule
10:45
Sygna vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3201 deltakere
Tysdag 25. september. 2018
Annet
Spillested: Steinhovden skule og barnehage
12:30
Stavang skule og barnehage7. trinn3 deltakere
Steinhovden skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn10 deltakere
Onsdag 26. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ? Avlyst
Svelgen oppvekst9. trinn- deltakere
Onsdag 26. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Halbrend skule9b24 deltakere
Onsdag 26. september. 2018
Annet
Spillested: Florø barneskole
08:30
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
09:45
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
11:30
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
Onsdag 26. september. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Sandane skule
09:00
Sandane skule7a22 deltakere
12:00
Sandane skule7b19 deltakere
Onsdag 26. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Vågsøy ungdomsskule9a28 deltakere
Onsdag 26. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Samfunnshuset i Øvre Årdal
13:00
Årdal vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3204 deltakere
Torsdag 27. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ? Avlyst
Svelgen oppvekst10. trinn- deltakere
Torsdag 27. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Halbrend skule9c23 deltakere
Torsdag 27. september. 2018
Annet
Spillested: Florø barneskole
08:30
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
09:45
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
12:40
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
Torsdag 27. september. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Sandane skule
09:00
Sandane skule5a18 deltakere
12:00
Sandane skule5b21 deltakere
Torsdag 27. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Vågsøy ungdomsskule9b26 deltakere
Torsdag 27. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Sogndal kulturhus
09:30
Sogndal vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3292 deltakere
13:30
Sogndal vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3292 deltakere
Fredag 28. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Eid ungdomsskule9a26 deltakere
Fredag 28. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Halbrend skule9d23 deltakere
Fredag 28. september. 2018
Annet
Spillested: Krokane skule
08:30
Krokane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
10:30
Krokane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
12:45
Krokane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Fredag 28. september. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Sandane skule
09:00
Sandane skule6b19 deltakere
12:00
Sandane skule6a18 deltakere
Fredag 28. september. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Vågsøy ungdomsskule9c26 deltakere
Fredag 28. september. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Sogndal kulturhus
12:30
Sogndal vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3292 deltakere
Sundag 30. september. 2018
Måndag 1. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Eid ungdomsskule9b26 deltakere
Måndag 1. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
Måndag 1. oktober. 2018
Annet
Spillested: Høyanger skule
08:30
Høyanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
10:15
Høyanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
12:15
Høyanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
Måndag 1. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Svelgen oppvekst
09:00
Svelgen oppvekst5. trinn, 6. trinn31 deltakere

Ønskjeleg at skulen fordeler elevane slik at det ikkje vert meir enn 30 elevar i kvar gruppe

12:10
Svelgen oppvekst7. trinn17 deltakere
Måndag 1. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Stadlandet skule9. trinn15 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Selje.


Måndag 1. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Høyanger samfunnshus
10:15
Høyanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn150 deltakere
Måndag 1. oktober. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Trivselshagen
13:30
Firda vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3357 deltakere
Måndag 1. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Viksdalen skule
13:55
Viksdalen skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn14 deltakere
Tysdag 2. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Eid ungdomsskule9c26 deltakere
Tysdag 2. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
Tysdag 2. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Spillested: M/S Haugefisk
09:00
Selje skule9. trinn24 deltakere

Haugefisk ligg til kai i Selje.

Tysdag 2. oktober. 2018
Annet
Spillested: Kyrkjebø skule
09:30
Kyrkjebø skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Tysdag 2. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Davik skule
09:45
Davik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Kolset Oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn5 deltakere
Tysdag 2. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Eikefjord barne- og ungdomsskule
09:55
Eikefjord barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn46 deltakere
Tysdag 2. oktober. 2018
Annet
Spillested: Lavik skule
12:45
Lavik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Tysdag 2. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Gjelsvik skule
12:45
Gjelsvik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn12 deltakere
Tysdag 2. oktober. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Eidahallen
13:00
Eid vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3324 deltakere
Onsdag 3. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Stryn ungdomsskule9ab29 deltakere
Onsdag 3. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Sande skule98 A22 deltakere
Onsdag 3. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Bulandet skule
09:00
Bulandet skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn20 deltakere

Dato er endra til 3.10 i samråd med skulen.

Onsdag 3. oktober. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Nordfjordhallen
09:30
Måløy vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3194 deltakere
13:30
Måløy vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3194 deltakere
Onsdag 3. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Ålfoten oppvekstsenter
10:00
Ålfoten oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn10 deltakere
Onsdag 3. oktober. 2018
Annet
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
11:50
Solund barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 3. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Askvoll skule
13:25
Askvoll skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn81 deltakere

Dato er endra til 3.10 i samråd med skulen.

Torsdag 4. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ?
Stryn ungdomsskule9cd29 deltakere
Torsdag 4. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Sande skule98 B22 deltakere
Torsdag 4. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Kalvåg oppvekst
10:15
Kalvåg oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
Torsdag 4. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Flora samfunnshus
10:30
Flora ungdomsskule9a, 9b, 9c, 9d, 9e145 deltakere

Dato er endra til 4.10 i samråd m​​​​​​​ed skulen.

11:45
Flora ungdomsskule10. trinn145 deltakere

Dato er endra til 4.10 i samråd m​​​​​​​ed skulen.

12:30
Flora ungdomsskule8a, 8b, 8c, 8d, 8e145 deltakere

Dato er endra til 4.10 i samråd m​​​​​​​ed skulen.

Torsdag 4. oktober. 2018
Annet
Spillested: Bulandet skule
12:00
Bulandet skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn9 deltakere
Torsdag 4. oktober. 2018
Annet • Varighet: 50 minutt
Spillested: Stryn kulturhus
13:00
Stryn vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3362 deltakere
Fredag 5. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9.30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Nordfjord folkemuseum
kl ? Avlyst
Stryn ungdomsskule9de- deltakere
Fredag 5. oktober. 2018
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Sunnfjord Museum
kl ?
Vassenden skule9. trinn25 deltakere
Fredag 5. oktober. 2018
Annet
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
08:55
Naustdal barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn50 deltakere

Det blir to framsyningar. Skulen deler elevane på 5.-7.steg slik det høver best. Framsyninga bør vere i auditoriet.


11:35
Naustdal barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn50 deltakere
Fredag 5. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Fjaler ungdomsskule
09:35
Fjaler ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn100 deltakere
Fredag 5. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Hauge oppvekst
09:40
Hauge oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Fredag 5. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Hyllestad skule
13:00
Hyllestad skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn42 deltakere

På grunn av ombygging av gymsal er det behov for eit alternativt rom. Vi kontaktar skulen om dette.

Sundag 14. oktober. 2018
Sundag 14. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
kl ?
Sundag 14. oktober. 2018
Sundag 14. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
kl ?
Sundag 14. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
kl ?
Måndag 15. oktober. 2018
Annet • Varighet:
Spillested: Slåtten skule
kl ?
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn408 deltakere

Veke 42 og 43 på skulen. Reiseveke i veke 44.

Måndag 15. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Vassenden skule
09:00
Vassenden skule5. trinn26 deltakere
12:20
Vassenden skule7. trinn29 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Atløy skule
09:45
Atløy skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Flatene skule
10:00
Flatene skule1a, 1b, 1c38 deltakere
11:45
Flatene skule2a, 2b, 2c60 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Dalsøyra skule
10:05
Dalsøyra skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn24 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Svelgen oppvekst
10:30
Svelgen oppvekst10. trinn, 8. trinn, 9. trinn74 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Gjelsvik skule
11:00
Gjelsvik skule deltakere

Det er avtalt prøver for musikarane på føremiddagen frå kl 1100. 

13:45
Gjelsvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Byrknes barnehage og skule
13:25
Byrknes barnehage og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn20 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Askvoll skule
13:25
Askvoll skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn49 deltakere
Måndag 15. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Davik skule
13:45
Davik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn41 deltakere
Tysdag 16. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Brekke barnehage- og skule
08:55
Brekke barnehage- og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn34 deltakere
Tysdag 16. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hauge oppvekst
09:00
Hauge oppvekst10. trinn, 8. trinn, 9. trinn62 deltakere

Vi vonar at tidspunktet kan tilpassast. Konserten varer ca. 35 min, så det skal vere mogleg å verte ferdig til neste time.

Tysdag 16. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Vassenden skule
09:00
Vassenden skule6a19 deltakere
12:20
Vassenden skule6b18 deltakere
Tysdag 16. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Krokane skule
09:00
Krokane skule1. trinn, 3. trinn, 5. trinn, 7. trinn115 deltakere

Vonar tidspunktet kan tilpassast.


10:00
Krokane skule2. trinn, 4. trinn, 6. trinn89 deltakere

Vonar tidspunktet kan tilpassast.


Tysdag 16. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Flatene skule
09:45
Flatene skule3a, 3b, 3c75 deltakere
11:30
Flatene skule4a, 4b, 4c58 deltakere
Tysdag 16. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Flekke skule og barnehage
10:45
Flekke skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Guddal skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Våge skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn14 deltakere
Tysdag 16. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Vågsøy ungdomsskule
12:00
Vågsøy ungdomsskule8a, 8b, 8c, 9a, 9b134 deltakere

Konserten vert i amfiet på skulen. Elevfordelinga er rettleiande. Skulen fordeler elevane nokolunde likt på dei to konsertane.

13:00
Vågsøy ungdomsskule10a, 10b, 10c, 9c98 deltakere

Konserten vert i amfiet på skulen. Elevfordelinga er rettleiande. Skulen fordeler elevane nokolunde likt på dei to konsertane.

Tysdag 16. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Bjordal skule
12:20
Bjordal skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn17 deltakere
Tysdag 16. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Torvmyrane skule
12:30
Torvmyrane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn186 deltakere
Tysdag 16. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Dingemoen skule
13:30
Dingemoen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn55 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Skei skule
08:50
Skei skule5. trinn16 deltakere
12:00
Skei skule6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Bulandet skule
09:00
Bulandet skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn10 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Flora samfunnshus
09:45
Florø barneskole1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c, 3d169 deltakere

Skulen fordeler elevane på tre konsertar. Nytt gjerne aldersblanding så langt det er mogleg. Klassefordelinga er rettleiande.

10:40
Florø barneskole2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, 5a171 deltakere

Skulen fordeler elevane på tre konsertar. Nytt gjerne aldersblanding så langt det er mogleg. Vonar tidspunktet kan tilpassast i høve at det skal vere tre konsertar, pga at musikarane treng ein kort pause mellom kvar konsert.

11:30
Florø barneskole5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c201 deltakere

Skulen fordeler elevane på tre konsertar. Nytt gjerne aldersblanding så langt det er mogleg.

Onsdag 17. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Selje skule
09:50
Selje skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn73 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Sunde skule
10:25
Sunde skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn100 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Lavik skule
10:45
Lavik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn11 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Stadlandet skule
12:55
Stadlandet skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn45 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Holmedal Montessoriskule
13:30
Holmedal Montessoriskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Onsdag 17. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Våge skule
13:35
Våge skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn17 deltakere
Torsdag 18. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Selje skule
09:00
Selje skule5. trinn16 deltakere
12:00
Selje skule6. trinn, 7. trinn23 deltakere

http://feriehus-selje.com/


Torsdag 18. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Gjelsvik skule
09:00
Gjelsvik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Torsdag 18. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Brandsøy skule
09:00
Brandsøy skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn75 deltakere
Solheim skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn10 deltakere

Solheim skule deltek og får dekka skyss. Vi ber om at tidspunktet kan tilpassast.


Torsdag 18. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
09:35
Solund barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn29 deltakere
Torsdag 18. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hornindal skule
09:40
Hornindal skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn47 deltakere
Torsdag 18. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Kvåle skule
10:40
Fjærland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn10 deltakere
Trudvang skule1A, 1B, 1C, 2A78 deltakere
12:55
Trudvang skule2B, 2C, 3A, 3B86 deltakere
Torsdag 18. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Eikefjord barne- og ungdomsskule
11:15
Eikefjord barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn100 deltakere
Stavang skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Steinhovden skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere

NB! Tidspunktet er justert til 11:15 i samråd med Eikefjord skule. Stavang og Steinhovden får dekka skyss til Eikefjord.

Torsdag 18. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Bygstad skule
12:55
Bygstad skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn37 deltakere
Torsdag 18. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Fjordane Folkehøgskule
13:35
Eid ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn234 deltakere

Konserten vert på Fjordane Folkehøgskule, aulaen. Tidspunktet er justert til 13:35 - 14:15.

Torsdag 18. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
13:45
Eivindvik barnehage og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn27 deltakere
Fredag 19. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Viksdalen skule
09:00
Viksdalen skule4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Fredag 19. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
09:00
Naustdal barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn122 deltakere

Vi ber om at det vert nytta aldersblanding på konsertane.

09:55
Naustdal barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn123 deltakere
Vevring skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn15 deltakere
Fredag 19. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Kvåle skule
09:15
Trudvang skule3C, 4A, 4B, 4C92 deltakere
Fredag 19. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Stadlandet skule
09:45
Stadlandet skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Fredag 19. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Sande skule
12:20
Sande skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn63 deltakere
Fredag 19. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Gloppen ungdomsskule - Trivselshagen
13:00
Gloppen ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn238 deltakere
Hyen skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn20 deltakere

Konserten er eit samarbeid med "Fjordblues" og finn stad i Trivselshagen. Hyen skule har meldt i frå at dei ikkje kjem på konserten.

Laurdag 20. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
kl ?
Sundag 21. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
kl ?
Sundag 21. oktober. 2018
Sundag 21. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
kl ?
Måndag 22. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Tonning skule
09:00
Tonning skule7ab26 deltakere
12:00
Tonning skule7cd26 deltakere
Måndag 22. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Stryn ungdomsskule
09:50
Stryn ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn222 deltakere
Måndag 22. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
09:55
Naustdal barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn54 deltakere
11:45
Naustdal barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn54 deltakere
Måndag 22. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Sagatun skule
10:00
Fjordtun oppvekstsenter1. trinn- deltakere
Sagatun skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn35 deltakere
Måndag 22. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Olden skule - Gymsal, Olden skule
13:20
Olden skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn94 deltakere
Tysdag 23. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Brandsøy skule
08:45
Brandsøy skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere
Tysdag 23. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Tonning skule
09:00
Tonning skule5ab26 deltakere
12:00
Tonning skule5cd25 deltakere
Tysdag 23. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Skei skule
09:30
Skei skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn48 deltakere
Tysdag 23. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Flatbygdi skule
10:00
Feios skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn9 deltakere
Flatbygdi skule3. trinn, 4. trinn45 deltakere
Fresvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn7 deltakere
Vangsnes skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere
12:15
Flatbygdi skule1. trinn, 2. trinn44 deltakere
Valsvik skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn5 deltakere
Tysdag 23. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Vassenden skule
12:20
Vassenden skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn85 deltakere
Tysdag 23. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Torvmyrane skule
12:45
Torvmyrane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn72 deltakere
Onsdag 24. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Eikefjord barne- og ungdomsskule
08:45
Eikefjord barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn39 deltakere
Onsdag 24. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Tonning skule
09:00
Tonning skule6ab28 deltakere
12:00
Tonning skule6cd28 deltakere
Onsdag 24. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Leikanger barneskule
10:00
Leikanger barneskule1a, 1b, 2a, 2b66 deltakere
11:45
Leikanger barneskule3a, 3b, 4a, 4b66 deltakere
Onsdag 24. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Steinhovden skule og barnehage
12:45
Stavang skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Steinhovden skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn10 deltakere
Torsdag 25. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Florø barneskole
08:30
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn80 deltakere
09:45
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn80 deltakere
12:40
Florø barneskole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn80 deltakere
Torsdag 25. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Oppstryn skule og barnehage
10:50
Oppstryn skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Torsdag 25. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
11:50
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn84 deltakere
Indre Hafslo oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Solvorn oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Veitastrond skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn4 deltakere
Fredag 26. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Krokane skule
10:30
Krokane skule5. trinn, 6. trinn50 deltakere
Fredag 26. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Gaupne skule
10:50
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn70 deltakere
Jostedal oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn12 deltakere
Luster oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Skjolden oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere
Fredag 26. oktober. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Nordsida skule
11:00
Nordsida skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere
Rand skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere
Sundag 28. oktober. 2018
Sundag 28. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
kl ?
Måndag 29. oktober. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Halbrend skule
09:00
Halbrend skule5a, 5b, 5c57 deltakere
12:40
Halbrend skule6a, 6b, 6c57 deltakere
Måndag 29. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Høyanger skule
09:15
Høyanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn71 deltakere
Måndag 29. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Kaupanger skule
10:45
Kaupanger skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn71 deltakere
Norane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn25 deltakere
Måndag 29. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Kyrkjebø skule
12:45
Kyrkjebø skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Vadheim skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Tysdag 30. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Lavik skule
09:00
Lavik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Tysdag 30. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Farnes skule
09:45
Farnes skule 1a, 1b, 2a, 2b66 deltakere
11:30
Farnes skule 3a, 3b, 4. trinn56 deltakere
Tysdag 30. oktober. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Karstad skule
10:00
Karstad skule5. trinn, 7. trinn5 deltakere
Tysdag 30. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hyllestad skule
11:55
Hyllestad skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere
Tysdag 30. oktober. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Slåtten skule
12:45
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Onsdag 31. oktober. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Slåtten skule
09:00
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
10:40
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
12:05
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Onsdag 31. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
09:00
Solund barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 31. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Flora samfunnshus
11:45
Flora ungdomsskule10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e290 deltakere
Onsdag 31. oktober. 2018
Scenekunst
Spillested: Tangen skule
12:00
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn87 deltakere
Onsdag 31. oktober. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
13:45
Eivindvik barnehage og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Torsdag 1. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Slåtten skule
09:00
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
10:40
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Torsdag 1. november. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Bjordal skule
09:15
Bjordal skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Torsdag 1. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Ungdomshuset Trudvang (Aurland)
12:00
Aurland barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn42 deltakere
Flåm skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere
Torsdag 1. november. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Brekke barnehage- og skule
13:15
Brekke barnehage- og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Fredag 2. november. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Byrknes barnehage og skule
09:30
Byrknes barnehage og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Fredag 2. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Sunde skule
09:40
Sunde skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
11:45
Sunde skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
13:25
Sunde skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Fredag 2. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Fjalerhallen
11:50
Fjaler ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn114 deltakere
Våge skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn11 deltakere
Fredag 2. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Trivselshagen
12:00
Firda vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei fire visningane, fredag 02.11, fredag 09.11 og måndag 12.11.

Fredag 2. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Lærdalsøyri skule
12:05
Borgund skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn73 deltakere
Fredag 2. november. 2018
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Dalsøyra skule
12:15
Dalsøyra skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Laurdag 3. november. 2018
Sundag 4. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
kl ?
Måndag 5. november. 2018
Annet • Varighet:
Spillested: Stavang skule og barnehage
kl ?
Stavang skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnehage27 deltakere

Veke 45 og 46. Reiseveke i veke 47.

Måndag 5. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Breim skule
09:00
Breim skule6. trinn, 7. trinn32 deltakere

Ønskjeleg at skulen fordeler elevane slik at det ikkje vert meir enn 30 elevar i kvar gruppe

12:00
Breim skule5. trinn20 deltakere
Måndag 5. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Feios skule
10:00
Feios skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn5 deltakere
Fresvik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn3 deltakere
Måndag 5. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Kaupanger skule
10:15
Kaupanger skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn136 deltakere
Måndag 5. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Årdal kulturhus
12:10
Farnes skule 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn92 deltakere
Tangen skule 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn69 deltakere

Tangen skule deltek på konserten i Årdal kulturhus saman med Farnes skule.

Måndag 5. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Flatbygdi skule
12:15
Flatbygdi skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
Måndag 5. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Operahuset Nordfjord
13:00
Eid vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei tre visningane 05.11 og 06.11 - max. 100 pr. visning.

Måndag 5. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Fjærland skule
13:20
Fjærland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Tysdag 6. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Hornindal skule
09:00
Hornindal skule5. trinn15 deltakere
11:55
Hornindal skule6. trinn, 7. trinn30 deltakere
Tysdag 6. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Flatbygdi skule
09:15
Flatbygdi skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
12:15
Flatbygdi skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
Valsvik skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn2 deltakere
Tysdag 6. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
09:25
Aurland barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn55 deltakere
Tysdag 6. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Leikanger barneskule
09:45
Leikanger barneskule1. trinn, 3. trinn, 5. trinn93 deltakere

Skulen fordelar elvane på to konsertar med aldersblanding. Vi har justert tidspunktet til andre timen. 

10:30
Leikanger barneskule2. trinn, 4. trinn, 6. trinn93 deltakere

Skulen fordelar elvane på to konsertar med aldersblanding. Dersom skulen kan starte den andre konserten kl. 1030 hadde det vore svært fint. 

Tysdag 6. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Operahuset Nordfjord
10:00
Eid vidaregåande skule100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei tre visningane 05.11 og 06.11 - max. 100 pr. visning.

12:00
Tysdag 6. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Høyanger samfunnshus
12:15
Høyanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn150 deltakere
Lavik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn9 deltakere
Tysdag 6. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Sagatun skule
13:15
Fjordtun oppvekstsenter2. trinn, 3. trinn5 deltakere
Sagatun skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn91 deltakere
Tysdag 6. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Lærdalsøyri skule - Idrettshall, renovert gymsal(storstove) med scene
13:45
Lærdalsøyri skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn79 deltakere
Onsdag 7. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Borgund skule
09:00
Borgund skule6. trinn, 7. trinn9 deltakere
Onsdag 7. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Olden skule
09:00
Olden skule5. trinn, 6. trinn18 deltakere
12:00
Olden skule7. trinn12 deltakere
Onsdag 7. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Tangen skule
10:15
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn156 deltakere
Onsdag 7. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Lærdalsøyri skule
10:40
Lærdalsøyri skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
12:05
Lærdalsøyri skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Onsdag 7. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Flatbygdi skule - Blixhalli
11:30
Feios skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn20 deltakere
Flatbygdi skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn79 deltakere

Elevane på ungdomstrinnet på Feios skule vert skyssa til Flatbygdi skule for konsert i lag med Flatbygdi skule. DKS dekkar skuleskyssen.

Onsdag 7. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Farnes skule
12:45
Farnes skule 1a, 1b, 2a, 2b, 3. trinn, 4a, 4b127 deltakere
13:45
Farnes skule 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b104 deltakere

Vonar tidspunktet kan tilpassast.

Onsdag 7. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Stryn kulturhus
13:00
Stryn vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei tre visningane 07.11 og 08.11 - max. 100 pr. visning.

Torsdag 8. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
08:30
Aurland barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
10:10
Aurland barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Torsdag 8. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Vikane skule
09:00
Vikane skule5. trinn12 deltakere

skjeleg at skulen fordeler elevane slik at det ikkje vert meir enn 30 elevar i kvar gruppe

12:00
Vikane skule6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Torsdag 8. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Trudvang skule
09:45
Trudvang skule1A, 1B, 1C, 2A, 2B105 deltakere
10:40
Trudvang skule2C, 3A, 3B, 3C92 deltakere
12:10
Trudvang skule4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C122 deltakere
Torsdag 8. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Stryn kulturhus
10:00
Stryn vidaregåande skule100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei tre visningane 07.11 og 08.11 - max. 100 pr. visning.

12:00
Torsdag 8. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Larris Scene
10:40
Førde ungdomsskule8a, 8b, 8c, 8d100 deltakere
Førde ungdomsskule10a, 10b, 10c, 10d, 9a, 9b, 9c, 9d200 deltakere

Konserten vert på Larris scene.

12:50
Halbrend skule10a, 10b, 10c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d329 deltakere

Konserten vert på Larris scene.

Torsdag 8. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Flåm skule
12:00
Flåm skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Fredag 9. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Gaupne skule
09:00
Gaupne skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
10:50
Gaupne skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
12:20
Gaupne skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
Fredag 9. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Loen skule
10:05
Loen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Fredag 9. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Norane skule
10:15
Norane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn51 deltakere

Vi har endra tidspunktet til andre timen, vonar det er i orden.

Fredag 9. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Trivselshagen
11:00
Firda vidaregåande skule100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei fire visningane, fredag 02.11, fredag 09.11 og måndag 12.11.

13:00
Fredag 9. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Sogndal kulturhus
11:30
Kaupanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn55 deltakere
Kvåle skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn225 deltakere
Fredag 9. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Sagatun skule - Belehalli/gymsal
12:15
Sagatun skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn42 deltakere
Fredag 9. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Jostedal oppvekstsenter
13:15
Jostedal oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Sundag 11. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
kl ?
Sundag 11. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
kl ?
Måndag 12. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
09:15
Hafslo barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn71 deltakere
Måndag 12. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Flåm skule
10:00
Flåm skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn84 deltakere

Håpar tidspunktet kan tilpassast!

Måndag 12. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Haugen skule
10:10
Haugen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
Måndag 12. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Trivselshagen
11:00
Gloppen ungdomsskule10. trinn88 deltakere
13:00
Firda vidaregåande skule100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei fire visningane, fredag 02.11, fredag 09.11 og måndag 12.11.

Måndag 12. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Aurland idretts- og samfunnshus
12:00
Aurland barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Måndag 12. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Luster ungdomsskule
14:05
Luster ungdomsskule10a, 10b, 8a, 8b, 9a, 9b120 deltakere
Tysdag 13. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Nordfjordeid skule
09:00
Nordfjordeid skule5a25 deltakere

Må dele Nordfjordeid skule slik, fordi dei er berre på skulen i 2 timar på onsdagane

11:55
Nordfjordeid skule5b24 deltakere
Tysdag 13. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Flatbygdi skule
09:15
Flatbygdi skule2. trinn, 4. trinn, 6. trinn71 deltakere
Valsvik skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Vangsnes skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere

KONSERTEN AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Valsvik og Vangsnes skule vel sjølve den konserten som passar best for dei. Fylkeskommunen dekkar skyss.

10:15
Flatbygdi skule1. trinn, 3. trinn, 5. trinn, 7. trinn92 deltakere

KONSERTEN AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Tysdag 13. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Meieriet
10:35
Kvåle skule6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 9a, 9b184 deltakere

Konserten vert på Meieriet i Sogndal.

13:10
Kaupanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn58 deltakere
Kvåle skule10a, 10b, 10c, 8a, 8b, 8c, 9c175 deltakere

Konserten vert på Meieriet i Sogndal. Kaupanger får dekka skyss.

Tysdag 13. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Årdal kulturhus
11:30
Farnes skule 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn92 deltakere
Tangen skule 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn62 deltakere
Tysdag 13. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Nordfjordhallen
12:45
Måløy vidaregåande skuleVG1, VG2, VG3100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei fire visningane, 13.11 og 14.11 - max. 100 pr. visning.

Tysdag 13. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Feios skule
13:20
Feios skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Fresvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere

KONSERTEN AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Det er fint om konserten kan starte presis pga at musikarane må rekke ferja frå Vangsnes kl. 1435. Fresvik skule deltek og får dekka skyss.

Onsdag 14. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Kjølsdalen Montessoriskule
10:00
Kjølsdalen Montessoriskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Onsdag 14. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Nordfjordhallen
10:00
Måløy vidaregåande skule100 deltakere

Skulen fordeler elevane på dei fire visningane, 13.11 og 14.11 - max. 100 pr. visning.

12:00
14:00
Onsdag 14. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Luster oppvekstsenter
10:15
Luster oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere

KONSERTEN AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Konserten vart gjennomført 14.2.19

Onsdag 14. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutt
Spillested: Leikanger ungdomsskule - Gymsal, Leikanger ungdomsskule
10:45
Leikanger ungdomsskule10a, 10b, 8a, 8b, 9a, 9b95 deltakere
Onsdag 14. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Skjolden oppvekstsenter
12:45
Skjolden oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere

KONSERTEN AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Konserten vart gjennomført 14.2.19

Torsdag 15. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Nordfjordeid skule
09:00
Nordfjordeid skule6a22 deltakere
11:55
Nordfjordeid skule6b23 deltakere
Torsdag 15. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Lærdalsøyri skule
10:40
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn141 deltakere

KONSERTEN ER AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Vi har justert tidspunktet til 1040, vonar det er i orden.

Konserten vart gjennomført  7.2.19

Torsdag 15. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Borgund skule
13:00
Borgund skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere

KONSERTEN ER AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Håpar tidspunktet kan tilpassast!

Fredag 16. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Nordfjordeid skule
09:00
Nordfjordeid skule7a23 deltakere
11:55
Nordfjordeid skule7b24 deltakere
Fredag 16. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
09:30
Hafslo barne- og ungdomsskule2. trinn, 4. trinn, 6. trinn, 7. trinn86 deltakere

KONSERTEN ER AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Det blir to konsertar på Hafslo skule. Håpar tidspunktet på fyrste konserten kan tilpassast!

Det vart gjennomført 1 konsert 15.2.19 

10:20
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn, 3. trinn, 5. trinn56 deltakere
Indre Hafslo oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Solvorn oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
Veitastrond skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere

KONSERTEN ER AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Indre Hafslo, Solvorn og Veitastrond får dekka skyss.

Fredag 16. november. 2018
Scenekunst
Spillested: Olivinhallen, Åheim
11:35
Selje skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn73 deltakere
Stadlandet skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn45 deltakere
Fredag 16. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Gaupne skule
13:05
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn143 deltakere

KONSERTEN ER AVLYST GRUNNA SJUKDOM.

Konserten vart gjennomført 8.2.19

Sundag 18. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
kl ?
Sundag 18. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
kl ?
Måndag 19. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Skavøypoll skule
09:15
Skavøypoll skule5. trinn24 deltakere
Måndag 19. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Viksdalen skule
09:45
Viksdalen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Måndag 19. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
10:20
Hafslo barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Solvorn oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn9 deltakere
Veitastrond skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn3 deltakere
11:50
Hafslo barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Måndag 19. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Kino Førde
Måndag 19. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Sande skule
13:35
Sande skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn162 deltakere
Tysdag 20. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Skavøypoll skule
09:15
Skavøypoll skule7. trinn17 deltakere
12:15
Skavøypoll skule6. trinn23 deltakere
Tysdag 20. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Dingemoen skule
09:30
Dingemoen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn86 deltakere
Flekke skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere

Vonar tidspunkta kan tilpassast. Flekke skule deltek på ein av konsertane på Dingemoen og får dekka skyss.

10:30
Dingemoen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn86 deltakere
Guddal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Tysdag 20. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Jostedal oppvekstsenter
09:45
Jostedal oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Tysdag 20. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Stryn kulturhus
10:30
Tysdag 20. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Indre Hafslo oppvekstsenter
12:20
Indre Hafslo oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn13 deltakere
Tysdag 20. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Våge skule
13:35
Våge skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
Onsdag 21. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Trudvang skule
09:00
Trudvang skule5. trinn30 deltakere
10:40
Trudvang skule5. trinn30 deltakere
Onsdag 21. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Holmedal Montessoriskule
09:00
Holmedal Montessoriskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
Onsdag 21. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Skram skule
09:15
Skram skule5A, 5AA24 deltakere

Ønskjeleg at skulen kan fordele gruppene slik at det ikkje er meir enn 30 elevar på kvar gruppe.

12:00
Skram skule5B14 deltakere
Onsdag 21. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Atløy skule
12:00
Atløy skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
Onsdag 21. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Fjærland skule
12:20
Fjærland skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn13 deltakere
Onsdag 21. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Måløy kino
13:30
Torsdag 22. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Farnes skule
08:30
Farnes skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
11:30
Farnes skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
12:45
Farnes skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Torsdag 22. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Eid kino
08:45
12:30
Eid vidaregåande skuleGMU, VG374 deltakere
Torsdag 22. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Bulandet skule
09:00
Bulandet skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Torsdag 22. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Skram skule
09:15
Skram skule6. trinn38 deltakere
Torsdag 22. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Askvoll skule
13:25
Askvoll skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn110 deltakere
Fredag 23. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Farnes skule
08:30
Farnes skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Fredag 23. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Gloppen kommunale kino
08:30
Fredag 23. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Bygstad skule
09:00
Bygstad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn104 deltakere
Fredag 23. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Skram skule
09:15
Skram skule7A, 7B33 deltakere
Fredag 23. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Tangen skule
12:00
Tangen skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Fredag 23. november. 2018
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Hyllestad skule
13:00
Hyllestad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn77 deltakere
Sundag 25. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
kl ?
Måndag 26. november. 2018
Annet • Varighet:
Spillested: Skei skule
kl ?
Skei skule1. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn137 deltakere

Veke 48 og 49. Vert henta og frakta til Storehagen 1B for gjennomsyn før den skal ut igjen etter jul.

Måndag 26. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Flora samfunnshus
08:45
Måndag 26. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Raudeberg skule
09:00
Raudeberg skule5. trinn, 6. trinn31 deltakere
12:00
Raudeberg skule7. trinn20 deltakere

Ønskjeleg at skulen kan fordele gruppene slik at det ikkje vert meir enn 30 elevar på kvar gruppe.

Måndag 26. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Tangen skule
10:15
Tangen skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
12:00
Tangen skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Måndag 26. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Red Cross Nordic United World College
Tysdag 27. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Stårheim skule
09:00
Stårheim skule4. trinn, 5. trinn19 deltakere
11:55
Stårheim skule6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Tysdag 27. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Luster oppvekstsenter
09:15
Luster oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Tysdag 27. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Skjolden oppvekstsenter
12:00
Skjolden oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Tysdag 27. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Fjaler kino
12:15
Dale vidaregåande skuleVg3 + 2Helsefag70 deltakere
Onsdag 28. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Høyanger kommunale kino
08:30
Onsdag 28. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Førde barneskule
09:00
Førde barneskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
10:40
Førde barneskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
12:00
Førde barneskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 28. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Flatraket skule
11:00
Flatraket skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Onsdag 28. november. 2018
Avlyst: Ambulance
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Friberg kino
13:20 Avlyst
Torsdag 29. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Holsen skule og barnehage
09:00
Holsen skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Torsdag 29. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Frøysland skule
10:45
Frøysland skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Torsdag 29. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Bryggja skule AS
11:40
Bryggja skule AS5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Torsdag 29. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Årdal kino, Samfunnshuset Årdalstangen
12:00
Torsdag 29. november. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Førde barneskule
13:40
Førde barneskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Fredag 30. november. 2018
Visuell kunst • Varighet: 120
Spillested: Hjelle skule
09:00
Hjelle skule5. trinn, 6. trinn26 deltakere

kulen fordelar elevane slik at det vert ca halvparten med elevar i kvar gruppe.

12:00
Hjelle skule7. trinn17 deltakere
Fredag 30. november. 2018
Film • Varighet: Film 80 minutt + samtale, 40 min. Totalt tidsramme 120 minutt.
Spillested: Sogndal kulturhus
09:10
Måndag 3. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Kaupanger skule
09:00
Kaupanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
10:15
Kaupanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Måndag 3. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Kvåle skule
13:10
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Tysdag 4. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Kvåle skule
08:55
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn27 deltakere
10:35
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn27 deltakere
13:10
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 5. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Kvåle skule
08:55
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 5. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Leikanger barneskule
10:45
Leikanger barneskule5. trinn, 6. trinn27 deltakere
12:00
Leikanger barneskule5. trinn, 6. trinn27 deltakere
Torsdag 6. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Leikanger ungdomsskule
08:30
Leikanger ungdomsskule7. trinn16 deltakere
10:15
Leikanger ungdomsskule7. trinn16 deltakere
Torsdag 6. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Norane skule
12:15
Norane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Fredag 7. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Sagatun skule
09:15
Sagatun skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
11:30
Sagatun skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Måndag 7. januar. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Valsvik skule og barnehage
kl ?
Valsvik skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere

Veke 2 og 3. Valsvik skule køyrer kassen til Vangsnes skule i veke 3

Måndag 7. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Kalvåg oppvekst
09:30
Kalvåg oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
Måndag 7. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Frøysland skule
10:45 - 11:30
Frøysland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
Måndag 7. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Brekke barnehage- og skule
12:25
Brekke barnehage- og skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn57 deltakere
Tysdag 8. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Førde barneskule
09:00 - 09:45
Førde barneskule1a18 deltakere
09:45 - 10:30
Førde barneskule1b19 deltakere
Tysdag 8. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Hauge oppvekst
09:40
Hauge oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Tysdag 8. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Bjordal skule
11:35
Bjordal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 9. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Førde barneskule
09:00 - 09:45
Førde barneskule2a18 deltakere
09:45 - 10:30
Førde barneskule2b19 deltakere
Onsdag 9. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Davik skule
09:45
Davik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Kolset Oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn5 deltakere
Ålfoten oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn9 deltakere
Onsdag 9. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Høyanger samfunnshus
10:15
Høyanger skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4a, 4b96 deltakere
12:15
Høyanger skule5a, 5b, 6a, 6b, 7. trinn91 deltakere
Torsdag 10. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Svelgen oppvekst
08:55
Svelgen oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Svelgen oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
12:10
Svelgen oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Svelgen oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Torsdag 10. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Førde barneskule
09:00 - 09:45
Førde barneskule3a18 deltakere
09:45 - 10:30
Førde barneskule3b19 deltakere
Torsdag 10. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Byrknes barnehage og skule
11:40
Byrknes barnehage og skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Fredag 11. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Vassenden skule
08:50
Vassenden skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Fredag 11. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Førde barneskule
09:00 - 09:45
Førde barneskule4a18 deltakere
09:45 - 10:30
Førde barneskule4b19 deltakere
Måndag 14. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Sagatun skule
10:15 - 11:00
Fjordtun oppvekstsenter2. trinn, 3. trinn5 deltakere
Sagatun skule1. trinn, 2. trinn20 deltakere
11:30 - 12:15
Sagatun skule3. trinn, 4. trinn22 deltakere
Tysdag 15. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Leikanger barneskule
09:00 - 09:45
Leikanger barneskule1a, 1b33 deltakere
09:45 - 10:30
Leikanger barneskule2a, 2b33 deltakere
Onsdag 16. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Leikanger barneskule
09:00 - 09:45
Leikanger barneskule3a, 3b33 deltakere
09:45 - 10:30
Leikanger barneskule4. trinn33 deltakere
Torsdag 17. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Trudvang skule
09:00 - 09:45
Trudvang skule1A25 deltakere
09:45 - 10:30
Trudvang skule1B24 deltakere
Fredag 18. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Trudvang skule
09:00 - 09:45
Trudvang skule1C21 deltakere
09:45 - 10:30
Trudvang skule2A21 deltakere
Sundag 20. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
kl ?
Måndag 21. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
kl ?
Måndag 21. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Stårheim skule
08:50
Stårheim skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Måndag 21. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Krokane skule
09:15
Krokane skule1. trinn, 3. trinn, 5. trinn, 7. trinn115 deltakere
10:30
Krokane skule2. trinn, 4. trinn, 6. trinn89 deltakere
Måndag 21. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
12:45
Eivindvik barnehage og skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn60 deltakere
Tysdag 22. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Hjelle skule
08:50
Hjelle skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
11:55
Hjelle skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Tysdag 22. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Trudvang skule
09:00 - 09:45
Trudvang skule2B21 deltakere
09:45 - 10:30
Trudvang skule2C19 deltakere
Tysdag 22. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Brandsøy skule
09:15
Brandsøy skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn79 deltakere
Solheim skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn8 deltakere
Tysdag 22. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
10:30
Solund barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn61 deltakere
Tysdag 22. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Eikefjord barne- og ungdomsskule
12:35
Eikefjord barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn100 deltakere
Stavang skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Steinhovden skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Onsdag 23. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Haugen skule
08:50
Haugen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
Onsdag 23. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Trudvang skule
09:00 - 09:45
Trudvang skule3A23 deltakere
09:45 - 10:30
Trudvang skule3B24 deltakere
Onsdag 23. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Torvmyrane skule
09:15
Torvmyrane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn93 deltakere
10:30
Torvmyrane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn72 deltakere
Onsdag 23. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Viksdalen skule
10:45
Viksdalen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Torsdag 24. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Nordfjordeid skule
08:50
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
11:55
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Torsdag 24. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Trudvang skule
09:00 - 09:45
Trudvang skule3C19 deltakere
09:45 - 10:30
Trudvang skule4A20 deltakere
Torsdag 24. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Flora samfunnshus
09:45
Florø barneskole2a, 2b, 2c, 5a, 5b, 5c, 5d162 deltakere
11:30
Florø barneskole6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c149 deltakere
Torsdag 24. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Sande skule
10:40
Sande skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn156 deltakere
Sande skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn6 deltakere
Fredag 25. januar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Nordfjordeid skule
08:50
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Fredag 25. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Trudvang skule
09:00 - 09:45
Trudvang skule4B23 deltakere
09:45 - 10:30
Trudvang skule4C26 deltakere
Fredag 25. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Flora samfunnshus
09:45
Florø barneskole1a, 1b, 1c, 4a, 4b, 4c144 deltakere

Ber om at skulen fordelar elevane slik at det vert passe med elevar på kvar konsert. Andre konserten på måndag kunne det ha vore med fleire.

11:30
Florø barneskole3a, 3b, 3c, 3d79 deltakere
Sundag 27. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
kl ?
Måndag 28. januar. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Vangsnes skule
kl ?
Vangsnes skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere

Veke 4. Reiseveke i veke 5

Måndag 28. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Fjærland skule
10:05 - 10:50
Fjærland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
Måndag 28. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Dingemoen skule
10:30
Dingemoen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn86 deltakere
Flekke skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere
11:50
Dingemoen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn86 deltakere
Guddal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Tysdag 29. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Bulandet skule
09:00
Bulandet skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Tysdag 29. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Kaupanger skule
09:00 - 09:45
Kaupanger skule1. trinn, 2. trinn33 deltakere
10:15 - 11:00
Kaupanger skule3. trinn19 deltakere
Tysdag 29. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Gjelsvik skule
13:45
Gjelsvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
Onsdag 30. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Kaupanger skule
09:00 - 09:45
Kaupanger skule4. trinn19 deltakere
Onsdag 30. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Holmedal Montessoriskule
12:30
Holmedal Montessoriskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
Onsdag 30. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
12:35 - 13:20
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn18 deltakere
Torsdag 31. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Askvoll skule
09:30
Askvoll skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn106 deltakere
Torsdag 31. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
10:20 - 11:05
Hafslo barne- og ungdomsskule2. trinn22 deltakere
Veitastrond skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn4 deltakere
11:50 - 12:35
Hafslo barne- og ungdomsskule3. trinn17 deltakere
Torsdag 31. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Atløy skule
13:10
Atløy skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn42 deltakere
Fredag 1. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
08:30 - 09:15
Hafslo barne- og ungdomsskule4. trinn25 deltakere
Fredag 1. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Våge skule
09:55
Våge skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn37 deltakere
Fredag 1. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Indre Hafslo oppvekstsenter
12:20 - 13:05
Indre Hafslo oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere
Fredag 1. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Hyllestad skule
13:00
Hyllestad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn75 deltakere
Sundag 3. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
kl ?
Sundag 3. februar. 2019
Film
kl ?
Sundag 3. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
kl ?
Måndag 4. februar. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Solvorn oppvekstsenter
kl ?
Solvorn oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere

Veke 6 og 7 (Reiseveke 8, vinterferie)


Måndag 4. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Nordfjordeid skule
08:50
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
11:55
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Måndag 4. februar. 2019
Film
Spillested: Kino Førde
09:00
Hafstad vidaregåande skuleVG1, VG2336 deltakere
12:30
Mo og Øyrane vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2462 deltakere
Måndag 4. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Gaupne skule
09:00 - 09:45 Avlyst
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn- deltakere
09:45 - 10:30 Avlyst
Gaupne skule3. trinn- deltakere
Måndag 4. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Bygstad skule
10:00
Bygstad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn103 deltakere
Måndag 4. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Kvåle skule
10:35
Kvåle skule9a, 9b, 9c75 deltakere

1035 - 1105 Framsyning

1215 - 1330  Kurs 

Måndag 4. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Sande skule
12:20
Sande skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn162 deltakere
Viksdalen skule deltakere
Tysdag 5. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Kjølsdalen Montessoriskule
08:30
Kjølsdalen Montessoriskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Tysdag 5. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Gaupne skule
09:00 - 09:45 Avlyst
Gaupne skule4. trinn- deltakere
Tysdag 5. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
09:50
Naustdal barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn123 deltakere
Vevring skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
11:30
Naustdal barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn118 deltakere
Tysdag 5. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Kvåle skule
10:35
Kvåle skule8a, 8b, 8c75 deltakere

1035 - 1105 Framsyning

1215 - 1330  Kurs 

Tysdag 5. februar. 2019
Film
Spillested: Stryn kulturhus
12:40
Stryn vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2274 deltakere
Tysdag 5. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Jostedal oppvekstsenter
13:15 - 14:00 Avlyst
Jostedal oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn- deltakere
Onsdag 6. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Skram skule
08:30
Skram skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
11:35
Skram skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 6. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flåm skule
08:30 - 09:15 Avlyst
Flåm skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn- deltakere
Onsdag 6. februar. 2019
Film
Spillested: Trivselshagen
10:00
Firda vidaregåande skuleVG1, VG2252 deltakere
Onsdag 6. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Kaupanger skule
10:15
Kaupanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn58 deltakere

1015 - 1045 Framsyning

1215 - 1330  Kurs 

Torsdag 7. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Skram skule
08:30
Skram skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
11:35
Skram skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Torsdag 7. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
08:30 - 09:15 Avlyst
Aurland barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn- deltakere
10:20 - 11:05 Avlyst
Aurland barne- og ungdomsskule3. trinn, 4. trinn- deltakere
Torsdag 7. februar. 2019
Film
Spillested: Operahuset Nordfjord
09:40
Eid vidaregåande skuleGMU, VG1, VG2230 deltakere
Torsdag 7. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Kvåle skule
10:35
Kvåle skule10a, 10b, 10c75 deltakere

1035 - 1105 Framsyning

1215 - 1330  Kurs 

Fredag 8. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
kl ?
Fredag 8. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Hyen skule
09:50
Hyen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Fredag 8. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Flatbygdi skule
10:15
Feios skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn16 deltakere
Flatbygdi skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn79 deltakere

1015 - 1045 Framsyning

1215 - 1330 Kurs

Fredag 8. februar. 2019
Film
Spillested: Nordfjordhallen
11:30
Måløy vidaregåande skuleVG1, VG2276 deltakere
Sundag 10. februar. 2019
Film
kl ?
Sundag 10. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
kl ?
Måndag 11. februar. 2019
Film
Spillested: Flora samfunnshus
09:00
Flora vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2218 deltakere
12:30
Flora vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2218 deltakere
Måndag 11. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Lærdalsøyri skule
09:50 - 10:35
Lærdalsøyri skule3. trinn25 deltakere
10:40 - 11:25
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn29 deltakere
Måndag 11. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Førde ungdomsskule
10:40
Førde ungdomsskule8a, 8b, 8c, 8d100 deltakere

1040 - 1110 Framsyning

1200 - 1315  Kurs 

Tysdag 12. februar. 2019
Film
Spillested: Høyanger samfunnshus
08:30
Høyanger vidaregåande skuleVG1, VG2128 deltakere
Tysdag 12. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Lærdalsøyri skule
09:00 - 09:45
Lærdalsøyri skule4. trinn19 deltakere
Tysdag 12. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Førde ungdomsskule
10:40
Førde ungdomsskule9a, 9b, 9c, 9d100 deltakere

1040 - 1110 Framsyning

1200 - 1315  Kurs 

Tysdag 12. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Borgund skule
13:45 - 14:30
Borgund skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
Tysdag 12. februar. 2019
Film
Spillested: Friberg kino
16:00
Sygna vidaregåande skuleVG1, VG2137 deltakere
Onsdag 13. februar. 2019
Film
Spillested: Fjaler kino
09:00
Dale vidaregåande skuleVG2, VG3120 deltakere
Onsdag 13. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Tangen skule
10:15 - 11:00
Tangen skule 1. trinn22 deltakere
12:00 - 12:45
Tangen skule 2. trinn27 deltakere
Onsdag 13. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Førde ungdomsskule
10:40
Førde ungdomsskule10a, 10b, 10c, 10d100 deltakere

1040 - 1110 Framsyning

1200 - 1315  Kurs 

Onsdag 13. februar. 2019
Film
Spillested: Red Cross Nordic United World College
19:00
Torsdag 14. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Tangen skule
08:30 - 09:15
Tangen skule 3. trinn24 deltakere
10:15 - 11:00
Tangen skule 4. trinn14 deltakere
Torsdag 14. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Halbrend skule
10:40
Halbrend skule8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d139 deltakere

1040 - 1110 Framsyning

1200 - 1315  Kurs for 9.klasse = 93 elevar

Torsdag 14. februar. 2019
Film
Spillested: Sogndal kulturhus
12:00
Sogndal vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2314 deltakere
Torsdag 14. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Farnes skule
12:15 - 13:00
Farnes skule 3. trinn32 deltakere
13:20 - 14:05
Farnes skule 4. trinn24 deltakere
Fredag 15. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Farnes skule
08:30 - 09:15
Farnes skule 1. trinn40 deltakere
09:45 - 10:30
Farnes skule 2. trinn32 deltakere
Fredag 15. februar. 2019
Film
Spillested: Sogndal kulturhus
09:10
Sogndal vidaregåande skuleFramandspråklege, VG1, VG2314 deltakere
Fredag 15. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Framsyning 30 min, kurs 60 minutt.
Spillested: Halbrend skule
10:40
Halbrend skule10a, 10b, 10c, 8a, 8b133 deltakere

1040 - 1110 Framsyning

1200 - 1315  Kurs for 10.klasse = 86 elevar.

Fredag 15. februar. 2019
Film
Spillested: Årdal kino, Samfunnshuset Årdalstangen
12:00
Årdal vidaregåande skuleVG1, VG2136 deltakere
Måndag 18. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
kl ?
Sundag 24. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
kl ?
Sundag 24. februar. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
kl ?
Måndag 25. februar. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Haugen skule
kl ?
Haugen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn65 deltakere

Veke 9 og 10. Reiseveke i veke 11.

Måndag 25. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Breim skule
09:00
Breim skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
12:10
Breim skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Måndag 25. februar. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Vassenden skule
09:30
Vassenden skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn42 deltakere
Måndag 25. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Slåtten skule
09:45 - 10:30 Avlyst
Slåtten skule1a- deltakere
10:40 - 11:25 Avlyst
Slåtten skule1b- deltakere
12:05 - 12:50 Avlyst
Slåtten skule1c- deltakere
Måndag 25. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Loen skule
10:05
Loen skule3. trinn, 4. trinn25 deltakere

Innøving med 3. og 4. klasse

12:35
Loen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn36 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Tysdag 26. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Sandane skule
08:30
Sandane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn30 deltakere
Tysdag 26. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Slåtten skule
09:00 - 09:45 Avlyst
Slåtten skule2a- deltakere
09:45 - 10:30 Avlyst
Slåtten skule2b- deltakere
Tysdag 26. februar. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Vassenden skule
09:30
Vassenden skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn42 deltakere
Tysdag 26. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Oppstryn skule og barnehage
11:30
Oppstryn skule og barnehage3. trinn, 4. trinn8 deltakere

innøving med 3. og 4. klasse

13:00
Oppstryn skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn21 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Onsdag 27. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Sandane skule
08:30
Sandane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn30 deltakere
Onsdag 27. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Slåtten skule
09:00 - 09:45
Slåtten skule3a26 deltakere
09:45 - 10:30
Slåtten skule3b26 deltakere
Onsdag 27. februar. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Gloppen ungdomsskule
09:20
Gloppen ungdomsskule8a, 8b, 8c62 deltakere
Onsdag 27. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Bryggja skule AS
10:00
Bryggja skule AS3. trinn, 4. trinn10 deltakere

Innøving med 3. og 4. klasse

12:00
Bryggja skule AS1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn20 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Torsdag 28. februar. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Nordstranda skule
08:30
Nordstranda skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
11:35
Nordstranda skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Torsdag 28. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Slåtten skule
09:00 - 09:45
Slåtten skule4a28 deltakere
09:45 - 10:30
Slåtten skule4b28 deltakere
Torsdag 28. februar. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Gloppen ungdomsskule
09:40
Gloppen ungdomsskule9a, 9b51 deltakere
Hyen skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn20 deltakere
Torsdag 28. februar. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Stadlandet skule
09:45
Stadlandet skule3. trinn, 4. trinn19 deltakere

Innøving med 3. og 4. klasse

11:35
Stadlandet skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn35 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Fredag 1. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Gloppen ungdomsskule
08:25
Gloppen ungdomsskule9c, 9d45 deltakere
Fredag 1. mars. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Sandane skule
08:30
Sandane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn30 deltakere
Fredag 1. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Holsen skule og barnehage
09:45 - 10:30
Holsen skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn21 deltakere
Fredag 1. mars. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Flatraket skule
10:00
Flatraket skule3. trinn, 4. trinn11 deltakere

Innøving med 3.og 4. klasse

12:15
Flatraket skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn22 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Sundag 3. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
kl ?
Sundag 3. mars. 2019
Måndag 4. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
kl ?
Måndag 4. mars. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Sandane skule
08:30
Sandane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn30 deltakere
Måndag 4. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Gloppen ungdomsskule
09:20
Gloppen ungdomsskule10a29 deltakere
Måndag 4. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Kaupanger skule
10:15
Kaupanger skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn133 deltakere
Måndag 4. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
12:35
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn142 deltakere
Solvorn oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Veitastrond skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere
Måndag 4. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Lavik skule
12:45
Lavik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn27 deltakere
13:45
Lavik skule6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Tysdag 5. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Leikanger barneskule
09:00
Leikanger barneskule2. trinn, 4. trinn, 6. trinn93 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

09:45
Leikanger barneskule1. trinn, 3og 533 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

Tysdag 5. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Gloppen ungdomsskule
09:20
Gloppen ungdomsskule10b, 10c59 deltakere
Tysdag 5. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
09:35
Solund barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn31 deltakere
10:30
Solund barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Tysdag 5. mars. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Vikane skule
09:45
Vikane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Tysdag 5. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Karstad skule
11:15 - 12:00
Karstad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn9 deltakere
Tysdag 5. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Sagatun skule
13:15
Fjordtun oppvekstsenter2. trinn, 3. trinn5 deltakere
Sagatun skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn82 deltakere
Onsdag 6. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Sunde skule
08:40 - 09:25
Sunde skule1. trinn14 deltakere
09:40 - 10:25
Sunde skule2. trinn24 deltakere
Onsdag 6. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Luster oppvekstsenter
09:15
Onsdag 6. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Selje skule
09:30
Selje skule8. trinn, 9. trinn42 deltakere
Onsdag 6. mars. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Oppstryn skule og barnehage
09:55
Oppstryn skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Onsdag 6. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Skjolden oppvekstsenter
12:00
Skjolden oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Torsdag 7. mars. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Olden skule
08:30
Olden skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn30 deltakere
Torsdag 7. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Sunde skule
08:40 - 09:25
Sunde skule3. trinn24 deltakere
09:40 - 10:25
Sunde skule4. trinn31 deltakere
Torsdag 7. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Flatbygdi skule - Blixhalli
09:15
Flatbygdi skule2. trinn, 4. trinn, 6. trinn70 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

10:15
Flatbygdi skule3. trinn, 5. trinn, 7. trinn76 deltakere
Valsvik skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere
Vangsnes skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

Torsdag 7. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Selje skule
09:30
Selje skule10. trinn25 deltakere
Torsdag 7. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Feios skule
12:25
Feios skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn14 deltakere
Fresvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn10 deltakere
Fredag 8. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatene skule
09:00 - 09:45
Flatene skule1a17 deltakere
11:00 - 11:45
Flatene skule1b21 deltakere
Fredag 8. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Trudvang skule
09:45
Trudvang skule1A, 2A, 3A, 4A, 5A106 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

10:40
Trudvang skule1B, 2B, 3B, 4B, 5B114 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

12:00
Trudvang skule1C, 2C, 3C, 4C, 5C103 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

Fredag 8. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Stadlandet skule
09:45
Stadlandet skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn45 deltakere
Fredag 8. mars. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Loen skule
11:30
Loen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Sundag 10. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
kl ?
Måndag 11. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatene skule
09:00 - 09:45
Flatene skule2a18 deltakere
11:00 - 11:45
Flatene skule2b20 deltakere
Måndag 11. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Vågsøy ungdomsskule
09:30
Vågsøy ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn58 deltakere
Måndag 11. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Flora ungdomsskule
09:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn87 deltakere
10:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn87 deltakere
11:45
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn87 deltakere
12:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn87 deltakere
Tysdag 12. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatene skule
09:00 - 09:45
Flatene skule2c22 deltakere
11:00 - 11:45
Flatene skule3a28 deltakere
Tysdag 12. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Vågsøy ungdomsskule
09:30
Vågsøy ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn58 deltakere
Tysdag 12. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Flora ungdomsskule
09:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn87 deltakere
Tysdag 12. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Eikefjord barne- og ungdomsskule
12:35
Eikefjord barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn43 deltakere
Onsdag 13. mars. 2019
Onsdag 13. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
08:55
Naustdal barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn62 deltakere
09:55
Naustdal barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn62 deltakere
Onsdag 13. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatene skule
09:00 - 09:45
Flatene skule3b26 deltakere
11:00 - 11:45
Flatene skule3c21 deltakere
Onsdag 13. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Vågsøy ungdomsskule
09:30
Vågsøy ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn58 deltakere
Onsdag 13. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Gjelsvik skule
13:45
Gjelsvik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn18 deltakere
Torsdag 14. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Bulandet skule
09:00
Bulandet skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn23 deltakere
Torsdag 14. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatene skule
09:00 - 09:45
Flatene skule4a22 deltakere
11:00 - 11:45
Flatene skule4b20 deltakere
Torsdag 14. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Vågsøy ungdomsskule
09:30
Vågsøy ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn58 deltakere
Torsdag 14. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Slåtten skule
09:45
Karstad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Slåtten skule1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b128 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

10:40
Slåtten skule1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a156 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

12:05
Slåtten skule1c, 4c, 5c, 6c, 7b114 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

Torsdag 14. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Askvoll skule
13:25
Askvoll skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn70 deltakere
Fredag 15. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Davik skule
09:00
Davik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn34 deltakere
Fredag 15. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Viksdalen skule
09:00
Viksdalen skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn17 deltakere
Fredag 15. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatene skule
09:00 - 09:45
Flatene skule4c16 deltakere
Fredag 15. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Førde barneskule
10:40
Førde barneskule1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a123 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

12:00
Førde barneskule1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b132 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

Fredag 15. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Sande skule
12:20
Sande skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn123 deltakere
13:35
Sande skule deltakere
Sundag 17. mars. 2019
Sundag 17. mars. 2019
Måndag 18. mars. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Nordsida skule
kl ?
Nordsida skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn39 deltakere

Veke 12 og 13. Reiseveke på slutten av veke 13.

Måndag 18. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Brekke barnehage- og skule
09:00
Brekke barnehage- og skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn32 deltakere
10:00
Brekke barnehage- og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Måndag 18. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
09:45 - 10:30
11:30 - 12:15
Måndag 18. mars. 2019
Scenekunst
Spillested: Nordfjordeid skule
10:00
Hjelle skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn37 deltakere
Nordfjordeid skule1a, 1b, 2a70 deltakere
12:00
Nordfjordeid skule2b, 3a, 3b, 4a, 4b123 deltakere
Måndag 18. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Bjordal skule
13:25
Bjordal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Tysdag 19. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Vangsnes skule
09:40 - 10:25
Fresvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn9 deltakere
Vangsnes skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere

Fresvik skule reiser til Vangsnes skule.

Tysdag 19. mars. 2019
Scenekunst
Spillested: Nordfjordhallen
10:00
Flatraket skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn27 deltakere
Raudeberg skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn64 deltakere
12:00
Holvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn32 deltakere
Skavøypoll skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn90 deltakere
Tysdag 19. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
10:45
Eivindvik barnehage og skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn26 deltakere
12:00
Eivindvik barnehage og skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Onsdag 20. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Feios skule
08:30 - 09:15
Feios skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn10 deltakere
Onsdag 20. mars. 2019
Scenekunst
Spillested: Skram skule
10:10
Skram skule1A, 1B, 2A, 2AA, 2B77 deltakere
12:20
Skram skule3A, 3B, 4A, 4B60 deltakere
Onsdag 20. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Kyrkjebø skule
10:15
Kyrkjebø skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn26 deltakere
11:30
Kyrkjebø skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Torsdag 21. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatbygdi skule
08:30 - 09:15
Flatbygdi skule1. trinn26 deltakere
09:15 - 10:00
Flatbygdi skule2. trinn18 deltakere
Torsdag 21. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Flatene skule
09:00
Flatene skule1a, 1b, 1c, 3a, 3b, 3c113 deltakere
09:45
Flatene skule2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c118 deltakere
Torsdag 21. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Byrknes barnehage og skule
10:30
Byrknes barnehage og skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
Torsdag 21. mars. 2019
Scenekunst
Spillested: Selje skule
11:35
Selje skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn52 deltakere
Stadlandet skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn35 deltakere
Torsdag 21. mars. 2019
Litteratur
Spillested: Dalsøyra skule
12:15
Dalsøyra skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn20 deltakere
13:10
Dalsøyra skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Torsdag 21. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Holsen skule og barnehage
12:45
Frøysland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Holsen skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
Fredag 22. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Flatbygdi skule
08:30 - 09:15
Flatbygdi skule3. trinn22 deltakere
10:45 - 11:30
Flatbygdi skule4. trinn23 deltakere
Valsvik skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn5 deltakere

Valsvik skule reiser til Flatbygdi skule.

Fredag 22. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Sunde skule
09:40
Sunde skule1. trinn, 3. trinn, 4b, 5. trinn, 6b90 deltakere
10:25
Sunde skule2. trinn, 4a, 6a, 7. trinn82 deltakere
Fredag 22. mars. 2019
Scenekunst
Spillested: Kjølsdalen Montessoriskule
10:00
Bryggja skule AS1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn20 deltakere
Stårheim skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn43 deltakere
12:00
Haugen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn41 deltakere
Kjølsdalen Montessoriskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn22 deltakere
Fredag 22. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Halbrend skule
13:45
Halbrend skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn172 deltakere
Sundag 24. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
kl ?
Sundag 24. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
kl ?
Sundag 24. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
kl ?
Måndag 25. mars. 2019
Måndag 25. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Fjaler ungdomsskule
09:35
Fjaler ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn57 deltakere
10:25
Fjaler ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn57 deltakere
Måndag 25. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Svelgen oppvekst
09:40
Svelgen oppvekst10. trinn, 8. trinn, 9. trinn65 deltakere
Måndag 25. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Gaupne skule
09:45
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn142 deltakere
Indre Hafslo oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn30 deltakere
Måndag 25. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Luster oppvekstsenter
10:15 - 11:00
Luster oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Måndag 25. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Jostedal oppvekstsenter
13:15
Jostedal oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
Måndag 25. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Våge skule
13:35
Våge skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn11 deltakere
Tysdag 26. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Skjolden oppvekstsenter
08:30 - 09:15
Skjolden oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere
Tysdag 26. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
08:50
Solund barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn26 deltakere
Tysdag 26. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Hauge oppvekst
09:40
Hauge oppvekst10. trinn, 8. trinn, 9. trinn59 deltakere
Tysdag 26. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Lærdalsøyri skule
09:50
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn136 deltakere
Tysdag 26. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Borgund skule
12:05
Borgund skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Tysdag 26. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Hyllestad skule
13:00
Hyllestad skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn42 deltakere
Lavik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn13 deltakere
Onsdag 27. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Høyanger skule
08:30
Høyanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn75 deltakere
09:45
Høyanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn75 deltakere
Onsdag 27. mars. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45
Spillested: Norane skule
08:30 - 09:15
Norane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn25 deltakere
Onsdag 27. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Flåm skule
09:30
Flåm skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Onsdag 27. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Eid ungdomsskule
10:15
Eid ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn63 deltakere
Onsdag 27. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
12:00
Aurland barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn84 deltakere

Konserten vert i ungdomshuset Truvdang på grunn av renovering av samfunnshuset.

Onsdag 27. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Bjordal skule
13:25
Bjordal skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn15 deltakere
Torsdag 28. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Brekke barnehage- og skule
09:50
Brekke barnehage- og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn34 deltakere
Torsdag 28. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Tangen skule
10:15
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn148 deltakere
Torsdag 28. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Eid ungdomsskule
10:15
Eid ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn63 deltakere
Torsdag 28. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Farnes skule
12:45
Farnes skule 1. trinn, 3. trinn, 5a, 6a, 7a124 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

13:45
Farnes skule 2. trinn, 4. trinn, 5b, 6b, 7b103 deltakere

Vi ber om at det vert lagt til rette for aldersblanding på konsertane.

Torsdag 28. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
12:45
Eivindvik barnehage og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn31 deltakere
Fredag 29. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Byrknes barnehage og skule
09:30
Byrknes barnehage og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn20 deltakere
Fredag 29. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Norane skule
10:15
Norane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn50 deltakere
Fredag 29. mars. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Eid ungdomsskule
10:15
Eid ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn63 deltakere
Fredag 29. mars. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Dalsøyra skule
11:20
Dalsøyra skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn24 deltakere
Fredag 29. mars. 2019
Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Fjærland skule
13:20
Fjærland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Sundag 31. mars. 2019
Måndag 1. april. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Davik skule
kl ?
Davik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere

Veke 18 og 19. Reiseveke i veke 20.

Måndag 1. april. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Vassenden skule
kl ?
Vassenden skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn217 deltakere

Veke 14 og 15. (Påske i veke 16 og 17) Reiseveke i veke 17

Måndag 1. april. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Nordsida skule
09:40
Nordsida skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Rand skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere
Måndag 1. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Stryn kulturhus
10:00
Nordsida skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn25 deltakere
Oppstryn skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn21 deltakere
Rand skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn7 deltakere
Tonning skule3cd, 4ab, 4cd70 deltakere
12:00
Tonning skule1ab, 1cd, 2ab, 2cd, 3ab, 4e131 deltakere
Måndag 1. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Eid ungdomsskule
10:15
Eid ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn63 deltakere
Kjølsdalen Montessoriskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn1 deltakere
Måndag 1. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
10:20
Hafslo barne- og ungdomsskule5. trinn20 deltakere
11:50
Hafslo barne- og ungdomsskule6. trinn20 deltakere
Veitastrond skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn3 deltakere
Tysdag 2. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
08:30
Hafslo barne- og ungdomsskule7. trinn20 deltakere
Tysdag 2. april. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Tonning skule
09:00
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
12:00
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Tysdag 2. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Olden skule
09:25
Olden skule8. trinn, 9. trinn53 deltakere
Tysdag 2. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Skei skule
10:25
Skei skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn53 deltakere
Tysdag 2. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Indre Hafslo oppvekstsenter
12:20
Indre Hafslo oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn13 deltakere
Onsdag 3. april. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Tonning skule
09:00
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
12:00
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 3. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Olden skule
09:25
Olden skule10. trinn41 deltakere
Onsdag 3. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Vassenden skule
09:30
Vassenden skule3. trinn, 4. trinn65 deltakere
11:50
Vassenden skule1. trinn, 2. trinn60 deltakere
Onsdag 3. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Jostedal oppvekstsenter
11:15
Jostedal oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Torsdag 4. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Solvorn oppvekstsenter
08:30
Solvorn oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere

Må rigge frå kl. 08:00.

Torsdag 4. april. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Tonning skule
09:00
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
12:00
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Torsdag 4. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Stryn ungdomsskule
09:50
Stryn ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn50 deltakere
Torsdag 4. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Loen skule
11:30
Loen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn42 deltakere
Olden skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn39 deltakere
Vikane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn36 deltakere
Torsdag 4. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Luster oppvekstsenter
12:35
Luster oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn17 deltakere
Fredag 5. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
kl ?
Fredag 5. april. 2019
Annet • Varighet: 90
kl ?
Sundag 7. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
kl ?
Sundag 7. april. 2019
Måndag 8. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
09:15
Aurland barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn55 deltakere
Måndag 8. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Gaupne skule
09:45
Gaupne skule5. trinn22 deltakere
12:20
Gaupne skule6. trinn30 deltakere
Måndag 8. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Stryn ungdomsskule
09:50
Stryn ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn50 deltakere
Måndag 8. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Trivselshagen
10:00
Sandane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn153 deltakere
12:00
Breim skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn59 deltakere
Hyen skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn14 deltakere
Nordstranda skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn61 deltakere
Måndag 8. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Lærdalsøyri skule
12:05
Lærdalsøyri skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn79 deltakere
Måndag 8. april. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Lavik skule
12:45
Lavik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn41 deltakere
Tysdag 9. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Farnes skule
08:30
Farnes skule 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn46 deltakere
09:45
Farnes skule 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn46 deltakere
Tysdag 9. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Gaupne skule
09:00
Gaupne skule7. trinn20 deltakere
Tysdag 9. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Stryn ungdomsskule
09:50
Stryn ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn50 deltakere
Tysdag 9. april. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Kyrkjebø skule
11:30
Kyrkjebø skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn43 deltakere
Tysdag 9. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Hornindal skule
12:45
Hornindal skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn57 deltakere
Tysdag 9. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Tangen skule
13:15
Tangen skule 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn69 deltakere
Onsdag 10. april. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
kl ?
Onsdag 10. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Luster ungdomsskule
09:00
Luster ungdomsskule10a, 10b, 8a, 8b, 9a, 9b60 deltakere
10:00
Luster ungdomsskule10a, 10b, 8a, 8b, 9a, 9b60 deltakere
Onsdag 10. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Stryn ungdomsskule
09:50
Stryn ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn50 deltakere
Onsdag 10. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Skjolden oppvekstsenter
10:15
Skjolden oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Onsdag 10. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Ålfoten oppvekstsenter
10:45
Davik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn23 deltakere
Kolset Oppvekst1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn5 deltakere
Ålfoten oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn9 deltakere
Onsdag 10. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
13:40
Hafslo barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn71 deltakere
Torsdag 11. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Leikanger ungdomsskule
08:30
Leikanger ungdomsskule10a, 10b, 8a, 8b, 9a, 9b48 deltakere
09:30
Leikanger ungdomsskule10a, 10b, 8a, 8b, 9a, 9b48 deltakere
Torsdag 11. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Hornindal skule
09:40
Hornindal skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn47 deltakere
Torsdag 11. april. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
09:55
Naustdal barne- og ungdomsskule1a, 1b, 2a, 2b, 3a87 deltakere
11:30
Naustdal barne- og ungdomsskule3b, 4a, 4b, 5a, 5b80 deltakere
Vevring skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
Torsdag 11. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Kaupanger skule
10:15
Kaupanger skule5. trinn31 deltakere
12:15
Kaupanger skule6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Torsdag 11. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Svelgen oppvekst
12:10
Svelgen oppvekst1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn65 deltakere
Torsdag 11. april. 2019
Litteratur • Varighet: 45 - 60 minutt
Spillested: Sagatun skule
12:15
Sagatun skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn42 deltakere
Fredag 12. april. 2019
Film • Varighet: 4 klokketimar
Spillested: Skei skule
09:30
Skei skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn45 deltakere
Fredag 12. april. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
09:50
Naustdal barne- og ungdomsskule6a, 6b, 7a, 7b123 deltakere
Fredag 12. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Norane skule
10:15
Norane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Fredag 12. april. 2019
Scenekunst
Spillested: Bremangerhallen
10:25
Hauge oppvekst1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn35 deltakere
Kalvåg oppvekst1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn20 deltakere
Laurdag 13. april. 2019
Tysdag 23. april. 2019
Tysdag 23. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Kvåle skule
09:40
Kvåle skule6a21 deltakere

Første dag etter påskeferie.

12:15
Kvåle skule6b20 deltakere
Onsdag 24. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Kvåle skule
08:55
Kvåle skule6c20 deltakere
12:15
Kvåle skule7a20 deltakere
Onsdag 24. april. 2019
Litteratur
Spillested: Høyanger skule
09:15
Høyanger skule1. trinn39 deltakere
10:15
Høyanger skule2. trinn39 deltakere
12:15
Høyanger skule3. trinn27 deltakere
Torsdag 25. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Kvåle skule
08:55
Kvåle skule7b17 deltakere
12:15
Kvåle skule7c19 deltakere
Torsdag 25. april. 2019
Litteratur
Spillested: Høyanger skule
09:15
Høyanger skule4a, 4b23 deltakere
10:15
Høyanger skule5a, 5b25 deltakere
12:15
Høyanger skule6a, 6b27 deltakere
Fredag 26. april. 2019
Litteratur
Spillested: Høyanger skule
09:15
Høyanger skule7. trinn19 deltakere
Fredag 26. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Fjærland skule
10:05
Fjærland skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Fredag 26. april. 2019
Litteratur
Spillested: Vadheim skule
12:15
Vadheim skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
Måndag 29. april. 2019
Annet • Varighet:
Spillested: Kolset Oppvekst
kl ?
Kolset Oppvekst1. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn80 deltakere

Veke 21 og 22. Reiseveke i veke 23.

Måndag 29. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Trudvang skule
09:00
Trudvang skule5A17 deltakere
12:45
Trudvang skule5B22 deltakere
Tysdag 30. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Trudvang skule
09:00
Trudvang skule5C18 deltakere
Tysdag 30. april. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Leikanger barneskule
12:45
Leikanger barneskule5. trinn29 deltakere
Torsdag 2. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Leikanger barneskule
09:00
Leikanger barneskule6. trinn27 deltakere
Torsdag 2. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Leikanger ungdomsskule
12:00
Leikanger ungdomsskule7. trinn32 deltakere
Fredag 3. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Feios skule
10:20
Feios skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn5 deltakere
Fresvik skule6. trinn, 7. trinn1 deltakere
Måndag 6. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Skei skule
08:50
Skei skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
12:00
Skei skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Måndag 6. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Olden skule
09:25
Olden skule3. trinn, 4. trinn20 deltakere

Innøving med 3. og 4. klasse.

11:30
Olden skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn39 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1.og 2. klasse

Måndag 6. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Dalsøyra skule
10:05
Dalsøyra skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
Måndag 6. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Flatbygdi skule
10:15
Flatbygdi skule5. trinn22 deltakere
Valsvik skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn2 deltakere
12:15
Flatbygdi skule6. trinn29 deltakere
Tysdag 7. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Selje skule
08:25
Selje skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
11:35
Selje skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn20 deltakere
Tysdag 7. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Flatbygdi skule
08:30
Flatbygdi skule7. trinn32 deltakere
Tysdag 7. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Vikane skule
09:00
Vikane skule3. trinn, 4. trinn20 deltakere

Innøving med 3. og 4. klasse

10:30
Vikane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn36 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Tysdag 7. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Bygstad skule
10:15
Bygstad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn103 deltakere
Tysdag 7. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Sagatun skule
12:30
Sagatun skule5. trinn18 deltakere

Starttidspunktet er lagt utanom timeplanen pga. at utøvar skal rekke å rigge opp. Elevane har kort dag onsdagar og det er difor ikkje tid til to framsyningar denne dagen.

Onsdag 8. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Sagatun skule
09:15
Sagatun skule6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Onsdag 8. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Kjølsdalen Montessoriskule
10:00
Kjølsdalen Montessoriskule3. trinn, 4. trinn, 5. trinn13 deltakere

Innøving med 3. 4. og 5. klasse

12:00
Kjølsdalen Montessoriskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere

3.-4. og 5. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Onsdag 8. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Vadheim skule
10:00
Vadheim skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere

|

Onsdag 8. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Flatraket skule
10:00
Flatraket skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Torsdag 9. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Stadlandet skule
09:45
Stadlandet skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Torsdag 9. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
10:15
Aurland barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn27 deltakere
12:35
Aurland barne- og ungdomsskule7. trinn15 deltakere
Torsdag 9. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Nordsida skule
10:40
Nordsida skule3. trinn, 4. trinn14 deltakere
Rand skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn7 deltakere

Jnnøving med 3. og 4. klasse på Nordsida skule og 1.-4. klasse på Rand skule.

12:10
Nordsida skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn25 deltakere
Rand skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn7 deltakere

Framsyning for 1.-4. klasse på Nordsida og Rand skule

Torsdag 9. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 50
Spillested: Bulandet skule
12:00
Bulandet skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Fredag 10. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Flåm skule
08:30
Flåm skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Fredag 10. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Hornindal skule
08:50
Hornindal skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
11:55
Hornindal skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn22 deltakere
Fredag 10. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Tonning skule
09:45
Tonning skule3ab22 deltakere

Innøving med 3ab

10:45
Tonning skule3cd24 deltakere

Innøving med 3 cd

12:00
Tonning skule1ab, 3ab, 3cd68 deltakere

3. klasse har framsyning for 1ab

Måndag 13. mai. 2019
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Kvernsteinsparken i Hyllestad
09:00
Høyanger skule9a18 deltakere
Måndag 13. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Farnes skule
09:15
Farnes skule 5a19 deltakere
12:00
Farnes skule 5b17 deltakere
Tysdag 14. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Farnes skule
09:15
Farnes skule 6. trinn31 deltakere
12:00
Farnes skule 7. trinn32 deltakere
Onsdag 15. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Tangen skule
08:30
Tangen skule 5. trinn16 deltakere
12:00
Tangen skule 6. trinn25 deltakere
Torsdag 16. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Tangen skule
08:30
Tangen skule 7. trinn20 deltakere
Torsdag 16. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Lærdalsøyri skule
12:05
Lærdalsøyri skule5. trinn22 deltakere
Måndag 20. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Skavøypoll skule
08:30
Skavøypoll skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
11:30
Skavøypoll skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Måndag 20. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Lærdalsøyri skule
09:00
Lærdalsøyri skule6. trinn25 deltakere
10:40
Lærdalsøyri skule7. trinn16 deltakere
Måndag 20. mai. 2019
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Kvernsteinsparken i Hyllestad
09:00
Høyanger skule9b22 deltakere
Måndag 20. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Tonning skule
09:45
Tonning skule4ab26 deltakere

Innøving med klasse 4 ab10:45
Tonning skule4cd26 deltakere

Innøving med klasse 4 cd


12:00
Tonning skule1cd, 2ab, 4ab, 4cd103 deltakere

4 ab og 4 cd har framsyning for 1 cd og 2 ab

Tysdag 21. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Skavøypoll skule
08:30
Skavøypoll skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Tysdag 21. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Tonning skule
09:00
Tonning skule4e16 deltakere

Innøving med klasse 4e


10:45
Tonning skule2cd, 4e16 deltakere

4 e har framsyning for 2 cd

Tysdag 21. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Borgund skule
10:40
Borgund skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn9 deltakere
Onsdag 22. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Raudeberg skule
08:15
Raudeberg skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Onsdag 22. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Førde barneskule
09:00
Førde barneskule5a20 deltakere
12:00
Førde barneskule5b20 deltakere
Onsdag 22. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Skram skule
09:15
Skram skule3A, 3B30 deltakere

Innøving med 3. klasse

10:10
Skram skule4A, 4B30 deltakere

Innøving med 4. klasse

11:15
Skram skule1A, 1B, 2A, 2AA, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B137 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Torsdag 23. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Førde barneskule
09:00
Førde barneskule6a16 deltakere
12:00
Førde barneskule6b19 deltakere
Torsdag 23. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Skavøypoll skule
09:15
Skavøypoll skule3. trinn28 deltakere

Innøving med 3. klasse

10:15
Skavøypoll skule4. trinn20 deltakere

Innøving med 4. klasse

12:15
Skavøypoll skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn87 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Torsdag 23. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Raudeberg skule
11:45
Raudeberg skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Fredag 24. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Bryggja skule AS
09:00
Bryggja skule AS5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Fredag 24. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Førde barneskule
09:00
Førde barneskule7. trinn32 deltakere
Fredag 24. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: Eit rom med plass til dans. Workshopen kan vere i klasserom. Gjerne gymsal til framsyning. «Scenen» bør vere 8x8 meter. 45 minutt til verkstad og 45 minutt til framsyning
Spillested: Selje skule
09:50
Selje skule3. trinn, 4. trinn17 deltakere

Innøving med 3. og 4. klasse.

11:35
Selje skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn41 deltakere

3. og 4. klasse har framsyning for 1. og 2. klasse

Fredag 24. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Frøysland skule
12:50
Frøysland skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Måndag 27. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Halbrend skule
kl ?
Halbrend skule5b25 deltakere
kl ?
Halbrend skule5a25 deltakere
Måndag 27. mai. 2019
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Kvernsteinsparken i Hyllestad
09:00
Fjaler ungdomsskule9a19 deltakere
Våge skule9. trinn2 deltakere
Måndag 27. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Vassenden skule
12:20
Vassenden skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Tysdag 28. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Halbrend skule
kl ?
Halbrend skule6b18 deltakere
kl ?
Halbrend skule6a20 deltakere
Tysdag 28. mai. 2019
Film • Varighet: 120-150 minutt. Utøvar avtalar med skulane på førehand
Spillested: Vassenden skule
09:30
Vassenden skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Onsdag 29. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Halbrend skule
kl ?
Halbrend skule7a21 deltakere
kl ?
Halbrend skule6c22 deltakere
Torsdag 30. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Karstad skule
kl ?
Karstad skule6. trinn, 7. trinn- deltakere
Torsdag 30. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Halbrend skule
kl ?
Halbrend skule7c21 deltakere
kl ?
Halbrend skule7b20 deltakere
Fredag 31. mai. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Holsen skule og barnehage
kl ?
Holsen skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Måndag 3. juni. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Slåtten skule
kl ?
Slåtten skule5b18 deltakere
kl ?
Slåtten skule5a18 deltakere
Måndag 3. juni. 2019
Kulturarv • Varighet: "Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9:30/10:00 til om lag kl. 13:00/13:30. Museet tek direkte kontakt med kulturkontakt på skulen for å avtale frammøtetid.
Spillested: Kvernsteinsparken i Hyllestad
09:00
Fjaler ungdomsskule9b19 deltakere
Lavik skule10. trinn, 9. trinn4 deltakere
Tysdag 4. juni. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Slåtten skule
09:00
Slåtten skule6a25 deltakere
12:05
Slåtten skule6b24 deltakere
Onsdag 5. juni. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Slåtten skule
09:00
Slåtten skule6c26 deltakere
10:40
Slåtten skule7a27 deltakere
Torsdag 6. juni. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Slåtten skule
09:00
Slåtten skule7b28 deltakere
Torsdag 6. juni. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Sunde skule
12:30
Sunde skule5. trinn23 deltakere
Fredag 7. juni. 2019
Annet • Varighet: 90
Spillested: Sunde skule
08:40
Sunde skule6. trinn29 deltakere
11:45
Sunde skule7. trinn27 deltakere
Sundag 8. september. 2019
Måndag 9. september. 2019
Litteratur
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
10:00
Hafslo barne- og ungdomsskule8. trinn33 deltakere

Dagsturhytta på Ytre Eikum

11:00
Hafslo barne- og ungdomsskule9. trinn33 deltakere
12:45
Hafslo barne- og ungdomsskule10. trinn20 deltakere
Tysdag 10. september. 2019
Litteratur
Spillested: Luster ungdomsskule
10:00
Luster ungdomsskule8a13 deltakere

​​​​​​​Dagsturhytta på Ytre Eikum

11:00
Luster ungdomsskule8b22 deltakere
12:45
Luster ungdomsskule9a15 deltakere
Onsdag 11. september. 2019
Litteratur
Spillested: Luster ungdomsskule
10:00
Luster ungdomsskule9b23 deltakere

Dagsturhytta på Ytre Eikum

11:00
Luster ungdomsskule10a24 deltakere
12:45
Luster ungdomsskule10b22 deltakere
Torsdag 12. september. 2019
Litteratur
Spillested: Sagatun skule
10:00
Sagatun skule8. trinn18 deltakere

Dagsturhytta på Gulleplenipa

11:00
Sagatun skule10. trinn, 9. trinn34 deltakere
Fredag 13. september. 2019
Litteratur
Spillested: Leikanger ungdomsskule
10:00
Leikanger ungdomsskule8a, 8b36 deltakere

Dagsturhytta på Eggjahaugane

11:00
Leikanger ungdomsskule9a, 9b36 deltakere
12:45
Leikanger ungdomsskule10a, 10b31 deltakere
Sundag 15. september. 2019
Måndag 16. september. 2019
Litteratur
Spillested: Farnes skule
10:00
Farnes skule 8. trinn20 deltakere

Dagsturhytta på Moakamben

11:00
Farnes skule 9. trinn20 deltakere
12:45
Farnes skule 10. trinn17 deltakere
Tysdag 17. september. 2019
Litteratur
Spillested: Farnes skule
10:00
Farnes skule 8. trinn20 deltakere

Dagsturhytta på Moakamben

11:00
Farnes skule 9. trinn20 deltakere
12:45
Farnes skule 10. trinn17 deltakere
Onsdag 18. september. 2019
Litteratur
Spillested: Tangen skule
10:00
Tangen skule 8. trinn24 deltakere

Dagsturhytta på Moakamben

11:00
Tangen skule 9. trinn24 deltakere
12:45
Tangen skule 10. trinn17 deltakere
Torsdag 19. september. 2019
Litteratur
Spillested: Lærdalsøyri skule
10:00
Lærdalsøyri skule8. trinn27 deltakere

Dagsturhytta på Mjølkeflaten

11:00
Lærdalsøyri skule9. trinn27 deltakere
12:45
Lærdalsøyri skule10. trinn24 deltakere
Fredag 20. september. 2019
Litteratur
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
09:25
Aurland barne- og ungdomsskule8. trinn18 deltakere

Dagsturhytta på Vinjaåsen

10:20
Aurland barne- og ungdomsskule9. trinn18 deltakere
12:35
Aurland barne- og ungdomsskule10. trinn22 deltakere
Sundag 29. september. 2019
Visuell kunst
kl ?
Måndag 30. september. 2019
Visuell kunst
Spillested: Lærdalsøyri skule
09:00
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
10:40
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
12:05
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Tysdag 1. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Lærdalsøyri skule
09:00
Lærdalsøyri skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Tysdag 1. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Borgund skule
13:45
Borgund skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn8 deltakere
Onsdag 2. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Flåm skule
08:30
Flåm skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn20 deltakere
Onsdag 2. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
11:20
Aurland barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere
12:15
Aurland barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn16 deltakere
Torsdag 3. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Tangen skule
09:00
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:15
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
12:00
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Fredag 4. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Tangen skule
09:00
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:15
Tangen skule 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Sundag 13. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
kl ?
Sundag 13. oktober. 2019
Visuell kunst
kl ?
Sundag 13. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
kl ?
Måndag 14. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Farnes skule
09:15
Farnes skule 1a16 deltakere
10:15
Farnes skule 1b17 deltakere
12:00
Farnes skule 2a16 deltakere
Måndag 14. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Naustdal barne- og ungdomsskule
09:50
Naustdal barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn64 deltakere
11:30
Naustdal barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn64 deltakere
Måndag 14. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Vassenden skule
10:25
Vassenden skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
12:20
Vassenden skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
Måndag 14. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Eikefjord barne- og ungdomsskule
13:45
Eikefjord barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn56 deltakere
Tysdag 15. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Vikane skule
09:00
Vikane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Tysdag 15. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Flora ungdomsskule
09:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn72 deltakere
10:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn72 deltakere
12:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn72 deltakere
Tysdag 15. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Farnes skule
10:15
Farnes skule 2b17 deltakere
12:00
Farnes skule 3a16 deltakere
Tysdag 15. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Rand skule
13:00
Nordsida skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn16 deltakere
Rand skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn5 deltakere
Onsdag 16. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Olden skule
09:00
Olden skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Onsdag 16. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Farnes skule
09:15
Farnes skule 3b17 deltakere
10:15
Farnes skule 4a16 deltakere
12:00
Farnes skule 4b17 deltakere
Onsdag 16. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Flora ungdomsskule
09:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn72 deltakere
10:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn72 deltakere
12:30
Flora ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn72 deltakere
Onsdag 16. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Oppstryn skule og barnehage
12:45
Oppstryn skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn13 deltakere
Torsdag 17. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Viksdalen skule
09:00
Viksdalen skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn15 deltakere
Torsdag 17. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Tonning skule
09:45
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn59 deltakere
10:45
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn59 deltakere
12:45
Tonning skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn59 deltakere
Torsdag 17. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Kaupanger skule
10:15
Kaupanger skule1. trinn16 deltakere
12:15
Kaupanger skule2. trinn16 deltakere
Torsdag 17. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Sande skule
12:20
Sande skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn63 deltakere
13:35
Sande skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn63 deltakere
Fredag 18. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Loen skule
08:30
Loen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn28 deltakere
Fredag 18. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Kaupanger skule
10:15
Kaupanger skule3. trinn17 deltakere
12:15
Kaupanger skule4. trinn19 deltakere
Fredag 18. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hornindal skule
12:00
Hornindal skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn46 deltakere
Sundag 20. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
kl ?
Sundag 20. oktober. 2019
Visuell kunst
kl ?
Sundag 20. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
kl ?
Måndag 21. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Lavik skule
09:00
Lavik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn21 deltakere
Måndag 21. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Norane skule
09:00
Norane skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn22 deltakere
Måndag 21. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Breim skule
09:45
Breim skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
Måndag 21. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Høyanger skule
12:15
Høyanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn65 deltakere
13:15
Høyanger skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn65 deltakere
Måndag 21. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Fjærland skule
12:20
Fjærland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn12 deltakere
Måndag 21. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Skei skule
12:50
Skei skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn47 deltakere
Tysdag 22. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Hyllestad skule
09:00
Hyllestad skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn52 deltakere
Tysdag 22. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Leikanger barneskule
09:00
Leikanger barneskule4a16 deltakere
10:45
Leikanger barneskule4b17 deltakere
12:00
Leikanger barneskule2b17 deltakere
Tysdag 22. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Nordstranda skule
09:30
Nordstranda skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn50 deltakere
Tysdag 22. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Fjaler ungdomsskule
12:45
Fjaler ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn57 deltakere
13:40
Fjaler ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn57 deltakere
Tysdag 22. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hyen skule
14:00
Hyen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Onsdag 23. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Våge skule
09:00
Våge skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn14 deltakere
Onsdag 23. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Leikanger barneskule
09:00
Leikanger barneskule1a16 deltakere
10:45
Leikanger barneskule1b17 deltakere
12:00
Leikanger barneskule2a16 deltakere
Onsdag 23. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Sandane skule
11:40
Sandane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn58 deltakere
13:15
Sandane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn58 deltakere
Onsdag 23. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Askvoll skule
12:15
Askvoll skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn40 deltakere
13:25
Askvoll skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn40 deltakere
Torsdag 24. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Haugen skule
08:50
Haugen skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn24 deltakere
Torsdag 24. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Bulandet skule
09:00
Bulandet skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn21 deltakere
Torsdag 24. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Leikanger barneskule
09:45
Leikanger barneskule3a16 deltakere
10:45
Leikanger barneskule3b17 deltakere
Torsdag 24. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hjelle skule
13:30
Hjelle skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn36 deltakere
Torsdag 24. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Gjelsvik skule
13:45
Gjelsvik skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn14 deltakere
Fredag 25. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Nordfjordeid skule
08:50
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn49 deltakere
10:00
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn49 deltakere
12:00
Nordfjordeid skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn49 deltakere
Sundag 27. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
kl ?
Sundag 27. oktober. 2019
Visuell kunst
kl ?
Sundag 27. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
kl ?
Måndag 28. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Stårheim skule
08:50
Stårheim skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Måndag 28. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Trudvang skule
09:40
Trudvang skule1A25 deltakere
10:40
Trudvang skule1B24 deltakere
12:10
Trudvang skule1C21 deltakere
Måndag 28. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Flatraket skule
13:30
Flatraket skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Tysdag 29. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Bjordal skule
09:15
Bjordal skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn13 deltakere
Tysdag 29. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Selje skule
09:50
Selje skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn38 deltakere
Tysdag 29. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Trudvang skule
10:40
Trudvang skule2A25 deltakere
12:10
Trudvang skule2B24 deltakere
Tysdag 29. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Brekke barnehage- og skule
12:20
Brekke barnehage- og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn23 deltakere
Tysdag 29. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Stadlandet skule
12:55
Stadlandet skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Onsdag 30. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Solund barne- og ungdomsskule
08:50
Solund barne- og ungdomsskule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn33 deltakere
Onsdag 30. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Kalvåg oppvekst
09:30
Kalvåg oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn21 deltakere
Onsdag 30. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Trudvang skule
09:40
Trudvang skule2C21 deltakere
10:40
Trudvang skule3A21 deltakere
12:10
Trudvang skule3B21 deltakere
Onsdag 30. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Hauge oppvekst
12:40
Hauge oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn27 deltakere
Onsdag 30. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Eivindvik barnehage og skule
13:45
Eivindvik barnehage og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn30 deltakere
Torsdag 31. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Svelgen oppvekst
09:00
Svelgen oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn52 deltakere
Torsdag 31. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Byrknes barnehage og skule
10:30
Byrknes barnehage og skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn11 deltakere
Torsdag 31. oktober. 2019
Visuell kunst
Spillested: Trudvang skule
10:40
Trudvang skule3C19 deltakere
12:10
Trudvang skule4A23 deltakere
Torsdag 31. oktober. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Davik skule
12:45
Davik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Kolset Oppvekst5. trinn, 6. trinn, 7. trinn4 deltakere
Ålfoten oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn3 deltakere
Torsdag 31. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Dalsøyra skule
13:10
Dalsøyra skule10. trinn, 8. trinn, 9. trinn26 deltakere
Fredag 1. november. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Skavøypoll skule
09:00
Skavøypoll skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn67 deltakere
Fredag 1. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Trudvang skule
09:40
Trudvang skule4B24 deltakere
10:40
Trudvang skule4C19 deltakere
Fredag 1. november. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Kjølsdalen Montessoriskule
12:00
Kjølsdalen Montessoriskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Sundag 3. november. 2019
Visuell kunst
kl ?
Sundag 3. november. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
kl ?
Måndag 4. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Gaupne skule
09:45
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere
10:50
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere
12:20
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere
Måndag 4. november. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Bryggja skule AS
10:00
Bryggja skule AS5. trinn, 6. trinn, 7. trinn15 deltakere
Måndag 4. november. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Raudeberg skule
13:30
Raudeberg skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn46 deltakere
Tysdag 5. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Gaupne skule
09:00
Gaupne skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn17 deltakere
Tysdag 5. november. 2019
Litteratur, Scenekunst • Varighet: 40 minutt
Spillested: Skram skule
09:15
Skram skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn53 deltakere
10:10
Skram skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn53 deltakere
Tysdag 5. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Solvorn oppvekstsenter
12:15
Solvorn oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
Onsdag 6. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
10:20
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
11:50
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Veitastrond skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn4 deltakere
Torsdag 7. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
09:00
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:20
Hafslo barne- og ungdomsskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Sundag 10. november. 2019
Visuell kunst
kl ?
Måndag 11. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Flatbygdi skule
10:15
Flatbygdi skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
11:30
Flatbygdi skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
13:15
Flatbygdi skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Tysdag 12. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Flatbygdi skule
10:15
Flatbygdi skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Valsvik skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn5 deltakere
11:30
Flatbygdi skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Onsdag 13. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Sagatun skule
10:15
Sagatun skule1. trinn, 2. trinn22 deltakere
11:30
Fjordtun oppvekstsenter2. trinn, 3. trinn4 deltakere
Sagatun skule3. trinn, 4. trinn20 deltakere
Torsdag 14. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Vangsnes skule
09:00
Vangsnes skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn15 deltakere
Torsdag 14. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Fresvik skule
12:25
Feios skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn8 deltakere
Fresvik skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn9 deltakere
Sundag 17. november. 2019
Visuell kunst
kl ?
Måndag 18. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Indre Hafslo oppvekstsenter
09:00
Indre Hafslo oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn15 deltakere
Måndag 18. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Jostedal oppvekstsenter
12:30
Jostedal oppvekstsenter3. trinn- deltakere
Tysdag 19. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Luster oppvekstsenter
09:15
Luster oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn20 deltakere
Tysdag 19. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Skjolden oppvekstsenter
12:30
Skjolden oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Onsdag 20. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Slåtten skule
09:45
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:40
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
12:05
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Torsdag 21. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Slåtten skule
09:45
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:40
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
12:05
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Fredag 22. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Slåtten skule
09:00
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:40
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Sundag 24. november. 2019
Visuell kunst
kl ?
Måndag 25. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Slåtten skule
09:45
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:40
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
12:05
Slåtten skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Tysdag 26. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Sunde skule
10:25
Sunde skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
11:45
Sunde skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
13:25
Sunde skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Onsdag 27. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Sunde skule
08:40
Sunde skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Onsdag 27. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Karstad skule
11:45
Karstad skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn9 deltakere
Torsdag 28. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Frøysland skule
09:00
Frøysland skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
Torsdag 28. november. 2019
Visuell kunst
Spillested: Holsen skule og barnehage
12:45
Holsen skule og barnehage1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn25 deltakere
Måndag 27. januar. 2020
Visuell kunst
Spillested: Førde barneskule
09:45
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
10:40
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
12:00
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Tysdag 28. januar. 2020
Visuell kunst
Spillested: Førde barneskule
09:45
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
10:40
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
12:00
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Onsdag 29. januar. 2020
Visuell kunst
Spillested: Førde barneskule
09:45
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
10:40
Førde barneskule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Torsdag 30. januar. 2020
Visuell kunst
Spillested: Flatene skule
09:30
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
11:00
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
12:45
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Fredag 31. januar. 2020
Visuell kunst
Spillested: Flatene skule
09:00
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:00
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Sundag 2. februar. 2020
Visuell kunst
kl ?
Måndag 3. februar. 2020
Visuell kunst
Spillested: Flatene skule
09:30
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
11:00
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
12:45
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Tysdag 4. februar. 2020
Visuell kunst
Spillested: Flatene skule
09:00
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
10:00
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
12:00
Flatene skule1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn19 deltakere
Måndag 2. mars. 2020
Film
Spillested: Førde barneskule
09:45
Førde barneskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn56 deltakere
12:00
Førde barneskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn56 deltakere
Tysdag 3. mars. 2020
Film
Spillested: Halbrend skule
09:45
Halbrend skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn53 deltakere
11:55
Halbrend skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn53 deltakere
Onsdag 4. mars. 2020
Film
Spillested: Halbrend skule
09:45
Halbrend skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn53 deltakere
Torsdag 5. mars. 2020
Film
Spillested: Holsen skule og barnehage
09:45
Frøysland skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Holsen skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Fredag 6. mars. 2020
Film
Spillested: Sunde skule
09:40
Karstad skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn5 deltakere
Sunde skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn42 deltakere
12:30
Sunde skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn42 deltakere
Sundag 8. mars. 2020
Måndag 9. mars. 2020
Film
Spillested: Slåtten skule
09:45
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
12:05
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
Tysdag 10. mars. 2020
Film
Spillested: Slåtten skule
09:45
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
12:05
Slåtten skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
Onsdag 11. mars. 2020
Film
Spillested: Norane skule
10:00
Norane skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Torsdag 12. mars. 2020
Film
Spillested: Kaupanger skule
10:00
Kaupanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
12:15
Kaupanger skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Fredag 13. mars. 2020
Film
Spillested: Trudvang skule
09:40
Trudvang skule5A, 5B, 5C34 deltakere
12:10
Trudvang skule5A, 5B, 5C34 deltakere
Sundag 15. mars. 2020
Måndag 30. mars. 2020
Film
Spillested: Kvåle skule
09:40
Fjærland skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn11 deltakere
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn41 deltakere
12:15
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn41 deltakere
Tysdag 31. mars. 2020
Film
Spillested: Kvåle skule
09:40
Kvåle skule6. trinn, 7. trinn41 deltakere
Onsdag 1. april. 2020
Film
Spillested: Feios skule
10:00
Feios skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere
Fresvik skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn4 deltakere
Torsdag 2. april. 2020
Film
Spillested: Flatbygdi skule
10:00
Flatbygdi skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn37 deltakere
Valsvik skule og barnehage5. trinn, 6. trinn, 7. trinn2 deltakere
12:15
Flatbygdi skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn37 deltakere
Fredag 3. april. 2020
Film
Spillested: Sagatun skule
12:15
Sagatun skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn40 deltakere
Sundag 19. april. 2020
Måndag 20. april. 2020
Film
Spillested: Leikanger barneskule
09:45
Leikanger barneskule5. trinn, 6. trinn62 deltakere
Tysdag 21. april. 2020
Film
Spillested: Leikanger ungdomsskule
09:40
Leikanger ungdomsskule7. trinn32 deltakere
Onsdag 22. april. 2020
Film
Spillested: Hafslo barne- og ungdomsskule
09:30
Hafslo barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Indre Hafslo oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Veitastrond skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn3 deltakere
11:50
Hafslo barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn32 deltakere
Solvorn oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn7 deltakere
Torsdag 23. april. 2020
Film
Spillested: Gaupne skule
09:45
Gaupne skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere
12:20
Gaupne skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn35 deltakere
Jostedal oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn13 deltakere
Fredag 24. april. 2020
Film
Spillested: Luster oppvekstsenter
11:50
Luster oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Skjolden oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn12 deltakere
Sundag 26. april. 2020
Måndag 27. april. 2020
Film
Spillested: Farnes skule
09:45
Farnes skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn46 deltakere
12:00
Farnes skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn46 deltakere
Tysdag 28. april. 2020
Film
Spillested: Tangen skule
09:45
Tangen skule 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn55 deltakere
Onsdag 29. april. 2020
Film
Spillested: Lærdalsøyri skule
09:50
Borgund skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn10 deltakere
Lærdalsøyri skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
12:05
Lærdalsøyri skule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn33 deltakere
Torsdag 30. april. 2020
Film
Spillested: Aurland barne- og ungdomsskule
09:45
Aurland barne- og ungdomsskule5. trinn, 6. trinn, 7. trinn42 deltakere
Flåm skule deltakere