sff

Ressursmeny

Metropolis

Metropolis

Arbeidsoppgåver og PP til "Metropolis"

Publisert:04.01.16

Les meir

Elevar som arrangør

Elevar som arrangør

Ein informasjonsfilm om elevar som arrangør i DKS:

http://www.eleversomarrangorer.no/

Publisert:25.11.14

Ressursbase for skulane

Ressursbase for skulane

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa har som mål å auke kvaliteten i kunst- og kulturfaga i barnehagane og grunnopplæringa. Senteret har ein rikhaldig ressursbase som skulane fritt kan nytte i eige arbeid med kunst. og kulturfaga.

Publisert:21.11.14

Møtepunkt himmel og jord

Møtepunkt himmel og jord

"Møtepunkt himmel og jord"består av film, nettside og ei ressurskasse med religiøse gjenstandar. Programmet omhandlar religiøst mangfald og integrerings-problematikk, og kan knytast til tema som historie (kulturarv), arkitektur, geografi, norsk (med utvida tekstomgrep) eller tverrfagleg arbeid, i tillegg til RLE-faget i grunnskule og vgs. Programmet består av film, nettside og ei ressurskasse med religiøse gjenstandar. Informasjon om prosjektet finn du her->

Publisert:06.11.12

Film i skulesekken, grunnskulen

Film i skulesekken, grunnskulen

Her kan du laste ned ein Power Point-presentasjon med tips til ressursar og bruk av film i undervsinga i grunnskulen. Av Ove Eide.

Publisert:02.11.12

Les meir

Geocaching

Geocaching

Geocaching er ei høgteknologisk skattejakt der ein brukar GPS for å finne skjulte behaldarar, kalla geocachear, utandørs og deretter deler opplevinga si på nett.

Publisert:02.11.12

Les meir

Arkeologiske utgravingar

Arkeologiske utgravingar

Det føregår til ei kvar tid arkeologiske utgravingar som kan vere aktuelle å nytte seg av i undervisninga rundt om i dei ulike kommunane. Her er samla nokre døme på gode nettressursar som kan nyttast.

Publisert:02.11.12

Les meir

Digital katalog for skuleåret 2017-2018

Plakat til utskrift DKS-program 2017-2018