sff

Informasjon for utøvarar

Her finn du som utøvar eit kart med alle skulane, skjema til føring av reiserekning, evalueringsskjema og eit informasjonsskriv.

1) Kart

  • Alle skulane i fylket er avmerkte i kartet under. Grunnskular er merkt med grønt og vidaregåande raude.
  • Kartet er aktivt og du kan zoome deg inn anten ved å trykke på staden du vil zoome inn, eller ved å bruke navigatøren til venstre.
  • Kort forklaring til korleis ein brukar www.fylkesatlas.no 

 

2) Fylkesatlaset

  • Om du vil ha eit kart over heile fylket kan du bruke www.fylkesatlas.no
  • Her kan du zoome inn på den akturlle skulen, lage reiserute m.m.

 

Your browser does not support iframe. <a href="http://www.fylkesatlas.no/embedded/19830745-9880-4fb5-b871-61950dee4ca9" _fcksavedurl="http://www.fylkesatlas.no/embedded/19830745-9880-4fb5-b871-61950dee4ca9" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

 

 

3) Evalueringsskjema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • Alle utøvarar som turnérar skal gje ei tilbakemelding. Du kan anten fylle ut skjemaet  her eller sende ein e-post.. Tilbakemeldingar som utøvarar/grupper meiner hastar å formidle tilbake, bør i tillegg meldast per tlf. til ein i DKS-teamet.

 

4) Reiserekning

 

5) Honorarsatsar og rammeavtale

 

6) Om å ta og distribuere bilete av elevar

 

7) Informasjonsskriv til utøvar ->

 

 

Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://www.fylkesatlas.no/default_embed.aspx?id=SdxXa5NHCYJpg0Y" _fcksavedurl="http://www.fylkesatlas.no/default_embed.aspx?id=SdxXa5NHCYJpg0Y" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>