Honorarsatsar og rammeavtale

Pengar

Sogn og Fjordane fylkeskommune følgjer «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner"   

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstending næringsdrivande):   

Frå 01.08.19 Kr 4644,-

Scenekunst

Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket