Kommunane sine gjeldane DKS-planar

Dokument

Kvart år vert 1/3 av midlane som vert tildelt Sogn og Fjordane fylkeskommune til grunnskulane,  fordelt vidare ut til kommunane. For å få midlar må kvar kommune ha ein godkjend plan for det lokale arbeidet sitt.

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for DKS og forvaltar midlane til ordninga. I januar kvart år skal kommunane rapporter til fylkeskommunen på bruk av midlane.


Til dei kommunane som har godkjende planar, vert midlane betalt ut automatisk.